برای مدیریت پروژه‌ها از قسمت راهبری وارد پروژه‌ها شوید. فهرست پروژه‌ها به صورت پیش‌فرض پروژه‌های فعال را نشان می‌دهد. برای مشاهدهٔ همهٔ پروژه‌ها وضعیت را برابر «همه» قرار دهید.

توضیحات کامل

دیگر مطالب این بخش:

لیست کاربران به طور پیش‌فرض کاربران فعال را نمایش می‌دهد. برای مشاهده همه کاربران وضعیت را برابر «همه» قرار دهید.

توضیحات کامل

دیگر مطالب این بخش:

در پی‌گیر راه‌بر می‌تواند گروه‌هایی از کاربران را تعریف کند. یک گروه می‌تواند مانند یک کاربر عادی عضو پروژه باشد و همان نقش‌ها را بپذیرد.

دیگر مطالب این بخش:

توسط نقش‌ها می‌توانید دسترسی‌های اعضا به پروژه‌ها را تعریف و مدیریت کنید. هر عضو پروژه یک یا چند نقش در آن پروژه دارد. یک کاربر می‌تواند نقش‌های متفاوتی برای پروژه‌های متفاوت داشته باشد. در این قسمت روش تعریف نقش جدید و تعیین دسترسی‌های آن نقش توضیح داده می‌شوند. دیگر مطالب این بخش:

مدیریت گردش کار شامل سه مفهوم زیر می باشد:

  • نوع مسأله: بیانگر انواع فعالیت‌هایی است که در پی‌گیر ثبت خواهید کرد. برای توضیح بیشتر به تعریف نوع مسأله مراجعه شود.
  • وضعیت‌های مسأله: مسأله‌ها می‌توانند وضعیت‌های متفاوتی داشته باشند و میان این وضعیت‌ها جابجا شوند. مثلا از وضعیت «جدید» به وضعیت «در حال انجام» منتقل شوند. برای توضیح بیشتر وضعیت‌های مسأله‌ها را ببینید.
  • نقش : هر کاربر میتواند نقش‌ یک با چند نقش را بپذیرد. برای توضیح بیشتر به نقش‌ها و دسترسی‌ها مراجعه شود.

در مدیریت گردش کار مشخص می‌کنیم که کاربری با یک «نقش» خاص، مسأله‌هایی یک «نوع مسأله» خاص را می‌تواند به چه «وضعیت‌هایی» منتقل کند. مثلا کاربری با نقش محقق می‌تواند مسأله‌هایی از نوع تحقیق را از وضعیت جدید به وضعیت درحال‌انجام منتقل کند.

دیگر مطالب این بخش:

بخش‌های سفارشی به شما این امکان را می‌دهد که اطلاعاتی را به انواع داده‌ها در پی‌گیر اضافه کنید. برای مشاهدهٔ بخش‌های سفارشی از منوی راهبری وارد قسمت «بخش‌های سفارشی» شوید. فهرستی از بخش‌های سفارشی را مشاهده می‌کنید. در صورتی که هیچ بخش سفارشی تعریف نشده باشد، این فهرست خالی می‌باشد

توضیحات کامل

از منوی راه‌بری وارد قسمت «برشمردنی‌ها» شوید. فهرست‌هایی از برشمردنی‌ها را برای قسمت‌های مختلف پی‌گیر مشاهده می‌کنید.

توضیحات کامل

پی‌گیر احرازهویت LDAP را پشتیبانی می‌کند. در قسمت راه‌بری بر روی گزینه «احراز هویت LDAP» کلید کنید و «روش احراز هویت جدید» را انتخاب کنید.

توضیحات کامل

در این بخش افزونه‌های مختلفی که در پی‌گیرتان نصب شده‌اند را مشاهده می‌کنید.

اگر افزونه‌ای امکان انجام تنظیمات داشته باشد، در مقابل آن یک دکمه تنظیمات نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال پس از زدن دکمه تنظیمات در مقابل افزونه «عمومی پی‌گیر» به صفحه تنظمیات مربوط به این افزونه هدایت می‌شوید.

در پی‌گیرهای ابری، می‌توانید از این بخش برای تمدید اشتراک یا خرید امکانات برای پی‌گیرتان اقدام کنید

پس از زدن این دکمه به بخش پشتیبانی سامانه پی‌گیر هدایت می‌شوید.

در این‌جا می‌توانید وضعیت اشتراک، روزهای مانده، حجم استفاده شده و باقی‌مانده و … را مشاهده کرده و در صورت نیاز تغییر دهید.