از منوی راه‌بری وارد تنظیمات شوید. سربرگ «نمایش» را انتخاب کنید. تنظیمات زیر را مشاهده می‌کنید.

زبان پیش‌فرض

اگر پی‌گیر نتواند زبان مرورگر را تشخیص دهد از زبان پیش‌فرض استفاده می‌کند. هنگام ارسال رایانامه به چندین کاربر نیز از زبان پیش‌فرض استفاده می‌شود.

الزام زبان پیش فرض برای کاربران ناشناس

در صورتی که این گزینه غیرفعال باشد زبان پیش‌فرض برای کاربر ناشناس انگلیسی خواهد بود.

الزام زبان پیش‌فرض برای کاربران واردشده

در صورتی که این گزینه غیرفعال باشد زبان پیش‌فرض برای کاربران واردشده انگلیسی خواهد بود.

آغاز تقویم از

 • بر اساس زبان کاربر: تقویم برای هر کاربر بر اساس قالب تقویم که برای زبان آن کاربر تعریف شده است نمایش داده می‌شود.
 • سایر موارد: تقویم همیشه بر اساس گزینه انتخاب شده نمایش داده می‌شود.

مقدار پیش‌فرض «بر اساس زبان کاربر» می‌باشد.

قالب تاریخ

در این قسمت می‌توانید قالب نمایش تاریخ را مشخص کنید.

 • بر اساس زبان کاربر: تاریخ برای هر کاربر بر اساس قالب تاریخی که برای زبان آن کاربر تعریف شده است نمایش داده می‌شود.
 • سایر قالب‌ها: تاریخ همیشه براساس قالب تعیین شده نمایش داده می‌شود.

مقدار پیش‌فرض «بر اساس زبان کاربر» می‌باشد.

قالب زمان

در این قسمت می‌توانید قالب نمایش زمان را مشخص کنید.

 • بر اساس زبان کاربر: زمان برای هر کاربر بر اساس قالب زمانی که برای زبان آن کاربر تعریف شده است نمایش داده می‌شود.
 • سایر قالب‌ها: تاریخ همیشه براساس قالب تعیین شده نمایش داده می‌شود.

مقدار پیش‌فرض «بر اساس زبان کاربر» می‌باشد.

نمایش طول زمان به شکل یک عدد اعشاری یا به شکل ساعت و دقیقه را در این بخش می‌توانید انتخاب کنید.

قالب نمایشی کاربران

در این قسمت می‌توانید قالب نمایش نام کاربران را انتخاب کنید.

 • نام
 • نام  نام خانوادگی

کاربرد Gravatar برای عکس کاربر

با انتخاب این گزینه ‌Gravatar کاربران در قسمت‌های مختلف نمایش داده می‌شود.

عکس Gravatar پیش‌فرض

عکس‌هایی که برای کاربران بدون Gravatar نمایش داده می‌شود.

نمایش بندانگشتی پیوست‌ها

با انتخاب این گزینه تصاویر پیوست شده به صورت بندانگشتی (thumbnail) نمایش داده می‌شوند.

بیش‌ترین اندازه برای تصاویر بندانگشتی ۱۰۰ پیکسل در ۱۰۰ پیکسل است و برای نمایش لازم است تصویر پیوست شده حتما پسوندهای مجاز شامل bmp، png، jpg و … داشته باشد.

اندازه بندانگشتی

اندازه تصویری که به صورت بندانگشتی از هر پیوست نمایش می‌دهد.

انتخاب این‌که ساخت مسئله جدید، ثبت زمان یا … به چه شکلی نمایش داده شوند. گزینه‌های زیر در اختیار شماست:

 • نمایش برگه مسئله جدید
 • نمایش منوی +
 • هیچ