در منوی «راه‌بری» با انتخاب پیوند « پروژه‌ها» می‌توانید فهرست پروژه‌ها را مشاهده کنید. از طریق این صفحه می‌توانید پروژهٔ جدید تعریف کرده و پروژه‌های موجود را ویرایش یا حذف کنید.

ایجاد پروژه جدید

با انتخاب گزینه «پروژه جدید» می‌توانید یک پروژه جدید را تعریف کنید. در فرم نمایش داده شده می‌توانید نام، توضیح و شناسهٔ پروژه را وارد کنید. نام و شناسهٔ پروژه اجباری می‌باشند. در صورتی که شناسهٔ پروژه به صورت خودکار تولید شده باشد نیازی به وارد کردن شناسه نیست.

در صورت انتخاب گزینه «عمومی»، این پروژه در معرض دید همه قرار می‌گیرد. در غیر اینصورت اعضای پروژه و راهبر می‌توانند پروژه را ببینند.

می‌توانید برای هر پروژه یک «پروژه پدر» انتخاب کنید و ساختاری درختی از پروژه ها داشته باشید. با انتخاب «ارث‌بری اعضا»، اعضای پروژه پدر در پروژه فرزند نیز عضو خواهند شد.

در قسمت پایین فرم، ابزارها و انواع مسأله‌های پروژه را انتخاب کنید.

  • ابزارها: قابلیت‌های مختلف که در پروژه فعال خواهند بود را مشخص می‌کند. درصورت نصب افزونهٔ جدید، افزونه آن در این قسمت نمایش داده می‌شود.
  • انواع مسأله‌ها: انواع مسأله در این پروژه را مشخص می‌کنند. مثلا یک پروژهٔ نرم‌افزاری می‌تواند مسأله‌هایی از نوع ایراد، قابلیت، پشتیبانی و مستندسازی داشته باشد.

انواع مسأله‌های پروژه باید قبلا در قسمت «راه‌بری»>«انواع مسأله‌ها» تعریف شده باشند. برای راه‌نمایی بیشتر درباره «انواع مسأله‌ها» به تعریف نوع مسأله مراجعه کنید. برای اینکه بتوانید در یک پروژه مسأله بسازید باید حداقل یک نوع مسأله را برای آن پروژه انتخاب کرده باشید.

ویرایش پروژه

بر روی اسم پروژه از لیست پروژه‌های کلیک کنید. در فرم نمایش داده شده شما می‌توانید نام، توضیح، پدر و انواع مسأله‌های پروژه را ویرایش کنید.

حذف پروژه

از لیست پروژه‌ها برروی گزینه حذف کلیک کنید. در یک فرم جدا از شما تایید گرفته می‌شود. با این کار یک پروژه و زیر پروژه‌های آن به طور کامل حذف می‌شوند. برخلاف روش بایگانی کردن شما نمی‌توانید یک پروژه حذف شده را اعاده کنید. بنابراین درصورت اطمینان کامل این کار رانجام دهید.