از منوی راه‌بری وارد تنظیمات شوید. سربرگ «عمومی» را انتخاب کنید. تنظیمات زیر را مشاهده می‌کنید.

عنوان

عنوان برنامه را که در قسمت بالای صفحه نمایش داده می‌شود مشخص می‌کند.

متن خوش‌آمد گویی

متنی که در صفحهٔ خانهٔ پی‌گیر نمایش داده می‌شود را می‌توانید در این قسمت بنویسید. این متن می‌تواند شامل بر چسب‌های HTML باشد.

گزینه‌های اندازهٔ داده‌های هر صفحه

در این قسمت می‌تواند مقادیر ثابتی را تعیین کنید که کاربر می تواند انتخاب کند تا به آن تعداد مسئله یا هر داده دیگری در یک صفحه نمایش داده شود.

 روزهای نمایش داده شده در فعالیت پروژه

تعداد روزهایی که فعالیت در پروژه در صفحه فعالیت مربوط به آن پروژه نمایش داده می‌شود.

نام میزبان و نشانی

نام میزبان و نشانی خدمتگزار پی‌گیر را نشان می‌دهد. از  این نام برای قرار دادن URL در رایانامه‌های فرستاده شده برای کاربر استفاده می‌شود.

قرارداد

قراردادی که برای تولید اتصال در خبر رسانی‌ با رایانامه استفاده می‌شود. به طور پیش‌فرض HTTP می‌باشد.

قالب‌بندی متن

روش قالب‌بندی که برای بخش «توضیح» در مسئله‌ها، خبرها و غیره استفاده می‌شود.

حفظ متون قالب‌بندی‌شده در نهان‌گاه

به تبدیل متن خام به ‌HTML قالب‌بندی متن می‌گویند. قالب‌بندی هر دفعه که یک متن قالب‌بندی شده به مرورگر ارسال می‌شود، انجام می‌شود (مثلا توضیح مسئله یا صفحهٔ ویکی). اگر اندازه متن بزرگ باشد، این فرآیند طولانی و زمان‌بر خواهند بود.

در این قسمت شما می‌توانید حفظ متون قالب‌بندی شده در نهان‌گاه را فعال کنید. محل نهان‌گاه را می‌توان در config.action_controller.cache_store  تنظیم کرد. محل نهان‌گاه به صورت پیش‌فرض حافظه در نظر گرفته می‌شود.

اگر می‌خواهید این گزینه را فعال کنید توجه داشته باشید که حفظ متون در حافظه می‌تواند شما را با مشکل کمبود حافظه مواجه کند. بنابراین توصیه می‌شود در صورت نگرانی از بابت حافظه، محل نهان‌گاه را به طور مثال به MemCacheStore یا ‌FileStore تغییر دهید.

فشرده‌سازی سابقه دانش‌نامه

می‌توانید فشرده‌سازی سابقه صفحات دانش‌نامه را در این قسمت فعال کنید. این کار حجم پایگاه داده را کاهش می‌دهد که  به صورت پیش فرض غیر فعال است.

بیشینهٔ تعداد موارد در خوراک‌های Atom

بیشینهٔ تعداد موارد در خوراک‌های Atom را می‌توانید در این قسمت تنظیم کنید. مقدار پیش‌فرض ۱۵ است.

کدگذاری پیوست‌ها و مخزن‌ها

روش کدگذاری پیوست‌ها و مخزن‌ها را مشخص می‌کند.