با استفاده از بسته‌های محلی پی‌گیر، اطلاعات شما بر روی زیرساخت مورد نظرتان ذخیره خواهد شد.

برای استفاده آسان و بی‌دغدغه با خدمات پشتیبانی پی‌گیر در کنار شما خواهیم بود.

بسته‌های محلی | شرکت‌ها

شرکت نوپا

۹۹۰٫۰۰۰

تومان

۱۰ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

جواز دائمی

۶ ماه پشتیبانی رایگان

شرکت کوچک

۲٫۷۰۰٫۰۰۰

تومان

۲۵ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

جواز دائمی

۶ ماه پشتیبانی رایگان

شرکت متوسط

۵٫۸۰۰٫۰۰۰

تومان

۵۰ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

جواز دائمی

۶ ماه پشتیبانی رایگان

شرکت بزرگ

۸٫۹۰۰٫۰۰۰

تومان

۱۰۰ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

جواز دائمی

۶ ماه پشتیبانی رایگان

بسته‌های محلی | سازمان‌ها

سازمان کوچک

۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰

تومان

۲۰۰ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

جواز دائمی

۶ ماه پشتیبانی رایگان

سازمان متوسط

۲۴٫۶۰۰٫۰۰۰

تومان

۵۰۰ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

جواز دائمی

۶ ماه پشتیبانی رایگان

سازمان بزرگ

تماس بگیرید

تعداد کاربر دلخواه

تعداد نامحدود پروژه

جواز دائمی

پشتیبانی توافقی

  •  قیمت‌ها با در نظر گرفتن مالیات و عوارض محاسبه شده‌اند و در فاکتور چیزی به این اعداد اضافه نخواهد شد.