با استفاده از بسته‌های محلی پی‌گیر، اطلاعات شما بر روی زیرساخت مورد نظرتان ذخیره خواهد شد.

برای استفاده آسان و بی‌دغدغه با خدمات پشتیبانی پی‌گیر در کنار شما خواهیم بود.

۱۰ حساب کاربری
۵٬۲۰۰٬۰۰۰
۳٬۵۰۰٬۰۰۰
تومان
فقط تا نیمه خردادماه
۲۵ حساب کاربری
۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰
۸٬۵۰۰٬۰۰۰
تومان
فقط تا نیمه خردادماه
۵۰ حساب کاربری
۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
فقط تا نیمه خردادماه
۱۰۰ حساب کاربری
۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
فقط تا نیمه خردادماه
۲۰۰ حساب کاربری
۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰
تومان
فقط تا نیمه خردادماه
تعداد کاربر دلخواه
تماس بگیرید

نکات مهم:

۱- قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض محاسبه شده‌اند.

۲- حفاظت از داده‌ها و تامین امنیت و سلامت زیرساخت در بسته‌های محلی به عهده مشتری‌ست و مسئولیتی متوجه شرکت بنیان نخواهد بود.