با استفاده از بسته‌های محلی پی‌گیر، اطلاعات شما بر روی زیرساخت مورد نظرتان ذخیره خواهد شد.

برای استفاده آسان و بی‌دغدغه با خدمات پشتیبانی پی‌گیر در کنار شما خواهیم بود.

۱۰ حساب کاربری

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

تومان

۲۵ حساب کاربری

۳٫۳۰۰٫۰۰۰

تومان

۵۰ حساب کاربری

۶٫۹۰۰٫۰۰۰

تومان

۱۰۰ حساب کاربری

۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰

تومان

۲۰۰ حساب کاربری

۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰

تومان

۵۰۰ حساب کاربری

۲۹٫۵۰۰٫۰۰۰

تومان

تعداد کاربر دلخواه
تماس بگیرید

 قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض محاسبه شده‌اند