با استفاده از بسته‌های محلی پی‌گیر، اطلاعات شما بر روی زیرساخت مورد نظرتان ذخیره خواهد شد.

برای استفاده آسان و بی‌دغدغه با خدمات پشتیبانی پی‌گیر در کنار شما خواهیم بود.

۱۰ حساب کاربری

۱۱٬۸۰۰٬۰۰۰تومان

۲۵ حساب کاربری

۲۴٬۵۰۰٬۰۰۰تومان

۵۰ حساب کاربری

۴۶٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

۱۰۰ حساب کاربری

۸۱٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان

۲۰۰ حساب کاربری

۱۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰تومان

تعداد کاربر دلخواه
سفارشی

نکات مهم:

۱- قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض محاسبه شده‌اند.

۲- حفاظت از داده‌ها و تامین امنیت و سلامت زیرساخت در بسته‌های محلی به عهده مشتری‌ست و مسئولیتی متوجه شرکت بنیان نخواهد بود.