با استفاده از بسته‌های محلی پی‌گیر، اطلاعات شما بر روی زیرساخت مورد نظرتان ذخیره خواهد شد.

برای استفاده آسان و بی‌دغدغه با خدمات پشتیبانی پی‌گیر در کنار شما خواهیم بود.

۱۰ حساب کاربری
۱٫۸۰۰٫۰۰۰
۱٫۲۰۰٫۰۰۰

تومان

فقط تا پایان دی‌ماه
۲۵ حساب کاربری
۴٫۵۰۰٫۰۰۰
۳٫۳۰۰٫۰۰۰

تومان

فقط تا پایان دی‌ماه
۵۰ حساب کاربری
۸٫۹۵۰٫۰۰۰
۶٫۹۰۰٫۰۰۰

تومان

فقط تا پایان دی‌ماه
۱۰۰ حساب کاربری
۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰
۱۰٫۶۰۰٫۰۰۰

تومان

فقط تا پایان دی‌ماه
۲۰۰ حساب کاربری
۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰

تومان

فقط تا پایان دی‌ماه
تعداد کاربر دلخواه
تماس بگیرید
۱۰ حساب کاربری
۱٫۸۰۰٫۰۰۰

تومان

۲۵ حساب کاربری
۴٫۵۰۰٫۰۰۰

تومان

۵۰ حساب کاربری
۸٫۹۵۰٫۰۰۰

تومان

۱۰۰ حساب کاربری
۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰

تومان

۲۰۰ حساب کاربری
۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

تومان

۵۰۰ حساب کاربری
۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰

تومان

تعداد کاربر دلخواه
تماس بگیرید

 قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض محاسبه شده‌اند