با استفاده از بسته‌های محلی پی‌گیر، اطلاعات شما بر روی زیرساخت مورد نظرتان ذخیره خواهد شد.

برای استفاده آسان و بی‌دغدغه با خدمات پشتیبانی پی‌گیر در کنار شما خواهیم بود.

۱۰ حساب کاربری
۱٫۸۰۰٫۰۰۰

تومان

۲۵ حساب کاربری
۴٫۵۰۰٫۰۰۰

تومان

۵۰ حساب کاربری
۸٫۹۵۰٫۰۰۰

تومان

۱۰۰ حساب کاربری
۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰

تومان

۲۰۰ حساب کاربری
۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

تومان

تعداد کاربر دلخواه
تماس بگیرید
۱۰ حساب کاربری
۱٫۸۰۰٫۰۰۰

تومان

۲۵ حساب کاربری
۴٫۵۰۰٫۰۰۰

تومان

۵۰ حساب کاربری
۸٫۹۵۰٫۰۰۰

تومان

۱۰۰ حساب کاربری
۱۳٫۸۰۰٫۰۰۰

تومان

۲۰۰ حساب کاربری
۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰

تومان

۵۰۰ حساب کاربری
۳۸٫۵۰۰٫۰۰۰

تومان

تعداد کاربر دلخواه
تماس بگیرید

 قیمت‌ها بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض محاسبه شده‌اند