وضعیت‌های مسئله

از منوی راهبری وارد «وضعیت‌های مسئله‌» شوید. در این قسمت می‌توانید وضعیت مسئله اضافه کنید. وضعیت نشان دهندهٔ شرایط فعلی مسئله است . یک مسئله از زمان ایجاد تا زمان بسته شدن می‌تواند میان وضعیت‌های مختلف جابجا شود. این که یک کاربر با یک نقش خاص می‌تواند چه نوع مسئله‌هایی را از یک وضعیت خاص به وضعیت دیگری ببرد در قسمت گردش کار قابل تنظیم می‌باشد. در صورتی که یک وضعیت به هیچ مسئله‌ای نسبت داده نشده باشد، می‌توانید آن را حذف کنید.

هر وضعیت می‌تواند گزینه‌های زیر را بپذیرد:

  • مسئله بسته شده: نشان می‌دهد که یک مسئله بسته شده است. (بیشتر از یک وضعیت می‌تواند به عنوان مسئله بسته اختصاص یابد.)

تعریف وضعیت جدید

برای تعریف وضعیت جدید بر روی گزینهٔ «وضعیت جدید» که با علامت به‌علاوه مشخص شده است کلیک کنید. نام وضعیت جدید را وارد کنید. در صورتی که این وضعیت نشان دهنده بسته بودن مسئله است، گزینهٔ «مسئله بسته‌شده» را انتخاب کنید. در صورتی که این وضعیت باید به طور پیش‌فرض به یک مسئله جدید نسبت داده شود، گزینه «مقدار پیش‌فرض» را انتخاب کنید.

ویرایش وضعیت مسئله

برای ویرایش یک وضعیت بر روی اسم آن در جدول وضعیت‌ها کلیک کنید. در صفحه نمایش داده شده شما می‌توانید اسم و سایر ویژگی‌های آن را ویرایش کنید.