وضعیت‌های مسأله

از منوی راهبری وارد «وضعیت‌های مسأله‌» شوید. در این قسمت می‌توانید وضعیت مسأله اضافه کنید. وضعیت نشان دهندهٔ شرایط فعلی مسأله است . یک مسأله از زمان ایجاد تا زمان بسته شدن می‌تواند میان وضعیت‌های مختلف جابجا شود. این که یک کاربر با یک نقش خاص می‌تواند چه نوع مسأله‌هایی را از یک وضعیت خاص به وضعیت دیگری ببرد در قسمت گردش کار قابل تنظیم می‌باشد. در صورتی که یک وضعیت به هیچ مسأله‌ای نسبت داده نشده باشد، می‌توانید آن را حذف کنید.

هر وضعیت می‌تواند گزینه‌های زیر را بپذیرد:

  • مسأله بسته شده: نشان می‌دهد که یک مسأله بسته شده است. (بیشتر از یک وضعیت می‌تواند به عنوان مسأله بسته اختصاص یابد.)
  • مقدار پیش‌فرض:  وضعیتی که به‌طور پیش‌فرض به مسأله تازه ایجاد شده نسبت داده می‌شود. (فقط یک وضعیت می‌تواند به عنوان پیش‌فرض معرفی شود.)

issueStatus

 

تعریف وضعیت جدید

برای تعریف وضعیت جدید بر روی گزینهٔ «وضعیت جدید» که با علامت به‌علاوه مشخص شده است کلیک کنید. نام وضعیت جدید را وارد کنید. در صورتی که این وضعیت نشان دهنده بسته بودن مسأله است، گزینهٔ «مسأله بسته‌شده» را انتخاب کنید. در صورتی که این وضعیت باید به طور پیش‌فرض به یک مسأله جدید نسبت داده شود، گزینه «مقدار پیش‌فرض» را انتخاب کنید.

 

newIssueStatus

ویرایش وضعیت مسأله

برای ویرایش یک وضعیت بر روی اسم آن در جدول وضعیت‌ها کلیک کنید. در صفحه نمایش داده شده شما می‌توانید اسم و سایر ویژگی‌های آن را ویرایش کنید.