واسط کاربری کاربردوست به زبان فارسی

پشتیبانی از تاریخ هجری شمسی در بخش‌های مختلف
ویرایش‌گر متنی پیش‌رفته، مناسب برای متون دوجهته
بهره‌گیری از خدمات مدیریت‌شده و پرهیز از پیچیدگی‌های استقرار و نگه‌داری نرم‌افزار
پی‌گیری مسائل با حفظ سابقهٔ رویدادهای هر مسأله و توضیحات کاربران در مورد آن
مدیریت کارها با تعیین مسئول و زمان‌بندی و سپس پی‌گیری جزئیات زمان صرف‌شده
امکان تعریف ارتباط بین مسائل از قبیل پیش‌نیازی، تقدم و تأخر و تکراری بودن
گردش کار قابل پیکربندی با امکان تعریف وضعیت‌های شناخته‌شده برای مسأله‌ها و دست‌رسی‌های مجاز برای هر نقش روی هر نوع مسأله
پشتیبانی از چندین پروژه و زیرپروژه با ساختار درختی
مدیریت دست‌رسی‌های کاربران در هر پروژه با مجوزهای نقش‌مبنا
امکان تعریف منزل‌گاه‌هایی برای هر پروژه و مشاهدهٔ نقشهٔ راه پروژه‌ها
نمودار گانت برای هر پروژه با پشتیبانی تاریخ هجری شمسی
تقویم شمسی برای اشراف بر رویدادهای هر پروژه
ویکی در هر پروژه برای مستندسازی و مدیریت دانش با حفظ سابقهٔ تغییرات هر مستند
امکان ایجاد انجمن‌هایی در هر پروژه برای بحث و تبادل نظر کاربران
مدیریت پرونده‌ها و مدیریت اسناد هر پروژه
یک‌پارچگی با مخزن‌های کد و دارای مرورگر کد برای Subversion‏، Git و Mercurial
امکان افزودن بخش‌های سفارشی از نوع‌های گوناگون به بسیاری از قسمت‌های سامانه
امکان جست‌وجو در مسائل، انجمن‌ها، ویکی، توضیحات بازبینی‌های کد منبع و …
امکان احراز هویت از طریق LDAP
واسط برنامه‌نویسی REST
گسترش‌پذیری از طریق افزونه‌ها و پوسته‌ها