قابلیت‌های پی‌گیر

با قابلیت‌های سیستم مدیریت پروژه تحت وب و آنلاین پی‌گیر بیشتر آشنا شوید.
پی‌گیر به صورت دائم پشتیبانی می‌شود و قابلیت‌های کاربردی آن افزایش می‌یابد.

واسط کاربری کاربردوست به زبان فارسی

پشتیبانی از تاریخ هجری شمسی در بخش‌های مختلف

ویرایش‌گر متنی پیش‌رفته، مناسب برای متون دوجهته

بهره‌گیری از خدمات مدیریت‌شده و پرهیز از پیچیدگی‌های استقرار و نگه‌داری نرم‌افزار

پی‌گیری مسائل با حفظ سابقهٔ رویدادهای هر مسئله و توضیحات کاربران در مورد آن

مدیریت کارها با تعیین مسئول و زمان‌بندی و سپس پی‌گیری جزئیات زمان صرف‌شده

امکان تعریف ارتباط بین مسائل از قبیل پیش‌نیازی، تقدم و تأخر و تکراری بودن

گردش کار قابل پیکربندی با امکان تعریف وضعیت‌های شناخته‌شده برای مسئله‌ها و دست‌رسی‌های مجاز برای هر نقش روی هر نوع مسئله

پشتیبانی از چندین پروژه و زیرپروژه با ساختار درختی

مدیریت دست‌رسی‌های کاربران در هر پروژه با مجوزهای نقش‌مبنا

امکان تعریف منزل‌گاه‌هایی برای هر پروژه و مشاهدهٔ نقشهٔ راه پروژه‌ها

نمودار گانت برای هر پروژه با پشتیبانی تاریخ هجری شمسی

تقویم شمسی برای اشراف بر رویدادهای هر پروژه

ویکی در هر پروژه برای مستندسازی و مدیریت دانش با حفظ سابقهٔ تغییرات هر مستند

امکان ایجاد انجمن‌هایی در هر پروژه برای بحث و تبادل نظر کاربران

مدیریت پرونده‌ها و مدیریت اسناد هر پروژه

پشتیبانی از فرآیندهای مدیریت پروژه چابک Scrum و Kanban

یک‌پارچگی با مخزن‌های کد و دارای مرورگر کد برای Subversion‏، Git و Mercurial

امکان افزودن بخش‌های سفارشی از نوع‌های گوناگون به بسیاری از قسمت‌های سامانه

امکان جست‌وجو در مسائل، انجمن‌ها، ویکی، توضیحات بازبینی‌های کد منبع و …

امکان احراز هویت از طریق LDAP

واسط برنامه‌نویسی REST

گسترش‌پذیری از طریق افزونه‌ها و پوسته‌ها

 

کدام نوع از خدمات پی‌گیر برای شما مناسب است؟ انتخاب کنید