قابلیت‌های پی‌گیر

با قابلیت‌های سیستم مدیریت پروژه تحت وب و آنلاین پی‌گیر بیشتر آشنا شوید.
پی‌گیر به صورت دائم پشتیبانی می‌شود و قابلیت‌های کاربردی آن افزایش می‌یابد.

واسط کاربری [def]کاربردوست[/def] به زبان فارسی

پشتیبانی از تاریخ هجری شمسی در بخش‌های مختلف

[def]ویرایش‌گر متنی[/def] پیش‌رفته، مناسب برای متون [def]دوجهته[/def]

بهره‌گیری از [def]خدمات مدیریت‌شده[/def] و پرهیز از پیچیدگی‌های استقرار و نگه‌داری نرم‌افزار

پی‌گیری مسائل با حفظ سابقهٔ رویدادهای هر مسئله و توضیحات کاربران در مورد آن

مدیریت کارها با تعیین مسئول و زمان‌بندی و سپس پی‌گیری جزئیات زمان صرف‌شده

امکان تعریف ارتباط بین مسائل از قبیل پیش‌نیازی، تقدم و تأخر و تکراری بودن

[def]گردش کار[/def] قابل پیکربندی با امکان تعریف وضعیت‌های شناخته‌شده برای مسئله‌ها و دست‌رسی‌های مجاز برای هر نقش روی هر نوع مسئله

پشتیبانی از چندین پروژه و زیرپروژه با ساختار درختی

مدیریت دست‌رسی‌های کاربران در هر پروژه با مجوزهای [def]نقش‌مبنا[/def]

امکان تعریف [def]منزل‌گاه[/def]‌هایی برای هر پروژه و مشاهدهٔ [def]نقشهٔ راه[/def] پروژه‌ها

نمودار گانت برای هر پروژه با پشتیبانی تاریخ هجری شمسی

تقویم شمسی برای اشراف بر رویدادهای هر پروژه

ویکی در هر پروژه برای مستندسازی و [def]مدیریت دانش[/def] با حفظ سابقهٔ تغییرات هر مستند

امکان ایجاد انجمن‌هایی در هر پروژه برای بحث و تبادل نظر کاربران

مدیریت پرونده‌ها و مدیریت اسناد هر پروژه

پشتیبانی از فرآیندهای مدیریت پروژه چابک Scrum و Kanban

یک‌پارچگی با [def]مخزن‌های کد[/def] و دارای [def]مرورگر کد[/def] برای Subversion‏، Git و Mercurial

امکان افزودن [def]بخش‌های سفارشی[/def] از نوع‌های گوناگون به بسیاری از قسمت‌های سامانه

امکان جست‌وجو در مسائل، انجمن‌ها، ویکی، توضیحات [def]بازبینی‌[/def]های کد منبع و …

امکان احراز هویت از طریق LDAP

واسط برنامه‌نویسی REST

گسترش‌پذیری از طریق [def]افزونه‌[/def]ها و [def]پوسته‌[/def]ها

 

کدام نوع از خدمات پی‌گیر برای شما مناسب است؟ انتخاب کنید