ایجاد کاربر جدید

از منوی راهبری وارد قسمت کاربران شوید. با کلیک کردن بر روی گزینه‌‌‌ی «کاربر جدید» وارد قسمت تعریف کاربر می‌شوید. در این قسمت می‌توانید اطلاعات عمومی کاربر را وارد کرده و عضویت کاربر در گروه‌ها و پروژه‌ها را تعیین کنید.

فرم تعریف کاربر شامل سه قسمت عمومی‌، گروه‌ها و پروژه‌ها می‌باشد.

 • عمومی
  • اطلاعات: همانطور که در شکل زیر مشاهده می کنید در این قسمت می‌توانید نام کاربری، نام و نام خانوادگی، رایانامه و سایر ویژگی‌های کاربر را ویرایش کنید. با انتخاب گزینه راهبر این کاربر دسترسی غیر محدود به سیستم و پروژه‌ها خواهد.
  • احراز هویت: در این قسمت گذرواژه را انتخاب می‌کنید. در بخش تصدیق گذرواژه وارد شده را تکرار کنید. می‌توانید گذرواژه را به صورت خودکار تولید کنید  و نیز کاربر را وادار کنید که در اولین ورود گذرواژه خود را تغییر دهد.
  • آگاه‌سازی‌های رایانامه‌ای: در این قسمت انتخاب می‌کنید که کاربر مورد نظر از چه رویدادهایی در پروژه‌های اطلاع یابد.
  • ترجیح‌ها: در صورت انتخاب گزینه «رایانامه من پنهان شود»، رایانامه این کاربر برای سایر کاربران نمایش داده نخواهد شد. همچنین در این قسمت محدودهٔ زمانی، ترتیب نمایش نظرات و برخی اخطارها را مشخص می‌کنید.

با انتخاب گزینه «ساخت» کاربر جدید ایجاد می‌گردد.

حذف کاربر

در فهرست کاربران با انتخاب گزینه حذف می‌توانید یک کاربر را حذف کنید.

ویرایش کاربر

با کلیک کردن برروی نام کاربر وارد قسمت ویرایش کاربر می‌شوید. در این قسمت می‌توانید اطلاعات عمومی، گروه‌ها و پروژه‌های یک کاربر را ویرایش کنید. برای توضیح در‌باره فرم اطلاعات عمومی به قسمت «ایجاد کاربر جدید» در بالای همین صفحه مراجعه کنید.

 • گروه‌ها
  • می‌توانید کاربر را به عضویت یک یا چند گروه دربیاورید. گروه نیز مانند کاربر می‌تواند در یک پروژه نقش بپذیرد. در این صورت تمام اعضای آن گروه، آن نقش خاص را در آن پروژه خواهند داشت.
 • پروژه‌ها
  • در قسمت پروژهٔ جدید پروژه‌ای را که کاربر قرار است عضو آن باشد انتخاب کنید. سپس نقش‌های کاربر در آن پروژه را تعیین کنید و کلید افزودن را انتخاب کنید.

ذکر این نکته لازم است که در سربرگ پروژه، در صورتی که کاربر عضو گروهی باشد که آن گروه نقش خاصی را در پروژه مورد نظر داشته باشد، شما نمی‌توانید آن نقش را از آن کاربر بگیرید. مثلا اگر گروه سحاب نقش «توسعه دهنده» را در پروژه سراج داشته باشد، تمام اعضای آن گروه این نقش را خواهند داشت و می توانند علاوه بر این نقش، نقش‌های خاص خود را به صورت فردی بپذیرند. بنابراین در شکل زیر برای کاربر «maryam» که عضو گروه سحاب است، نقش توسعه دهنده در پروژه سراج قابل ویرایش نیست، مگر اینکه از گروه سحاب خارج شود و یا نقش سحاب تغییر کند.