فعال‌سازی وب سرویس‌های REST

برخی انواع داده‌ در پی‌گیر از طریق وب سرویس‌های REST قابل دسترسی می‌باشند. این وب سرویس امکان ساخت، به‌روزکردن و حذف‌کردن مسئله‌ها، پروژه‌ها، کاربران و بسیاری دیگر از انواع داده‌ را فراهم می‌سازد. برای فعال‌سازی امکان احرازهویت توسط این API باید این گزینه را انتخاب کنید.