شرکت بنیان رایان سامانه مفتخر است که در مدت کوتاه فعالیت خود موفق به ارائه خدمات سیستم مدیریت پروژه پی‌گیر به سازمان‌ها، شرکت‌ها و اشخاص مختلف شده است. مشتریان ما پراکندگی قابل توجهی در حوزه‌های کاری مختلف دارند که حاکی از قابلیت پی‌گیر در پوشش نیازمندی‌های مختلف است. در زیر نام و نشان برخی از مشتریان پی‌گیر را مشاهده می‌کنید.