با استفاده از بسته‌های ابری پی‌گیر، اطلاعات شما در فضای ابری و بر روی زیرساخت امن و اتکاپذیر پی‌گیر نگهداری می‌شود. با این خدمات از هر جا که به اینترنت دسترسی داشته باشید به پی‌گیر خود نیز دسترسی دارید و دیگر بابت از دست رفتن اطلاعات خود نگرانی نخواهید داشت. اگر بسته‌های ابری را سالانه خریداری کنید ۲ ماه و اگر دو ساله خرید کنید ۴ ماه از آن برای شما رایگان در نظر گرفته خواهد شد.

به اندازه کافی با پی‌گیر آشنا نشده‌اید؟ دموی پی‌گیر را مشاهده کنید.

بسته‌های ابری | تیم‌ها

تیم کوچک

رایگان

۳ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

۱ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی

ارتباطات امن TLS/SSL

رایگان برای همیشه

تیم متوسط

۲۷٫۰۰۰

تومان در ماه

۶ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

۲ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

تیم بزرگ

۶۹٫۰۰۰

تومان در ماه

۱۵ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

۳ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

بسته‌های ابری | شرکت‌ها

شرکت کوچک

۹۹٫۰۰۰

تومان در ماه

۲۵ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

۵ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

شرکت متوسط

۱۵۹٫۰۰۰

تومان در ماه

۵۰ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

۱۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

شرکت بزرگ

۲۲۵٫۰۰۰

تومان در ماه

۱۰۰ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

۱۵ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

بسته‌های ابری | سازمان‌ها

سازمان کوچک

۳۸۷٫۰۰۰

تومان در ماه

۲۰۰ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

۲۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

سازمان متوسط

۷۸۹٫۰۰۰

تومان در ماه

۵۰۰ حساب کاربری

تعداد نامحدود پروژه

۵۰ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

سازمان بزرگ

تماس بگیرید

تعداد کاربر دلخواه

تعداد نامحدود پروژه

میزان فضای دلخواه

ارتباطات امن TLS/SSL

۳۰ روز آزمایشی رایگان

  •  قیمت‌ها با در نظر گرفتن مالیات و عوارض محاسبه شده‌اند و در فاکتور چیزی به این اعداد اضافه نخواهد شد.