با استفاده از بسته‌های ابری پی‌گیر، اطلاعات شما در فضای ابری و بر روی زیرساخت امن و اتکاپذیر پی‌گیر نگهداری می‌شود. با این خدمات از هر جا که به اینترنت دسترسی داشته باشید به پی‌گیر خود نیز دسترسی دارید و دیگر بابت از دست رفتن اطلاعات خود نگرانی نخواهید داشت. اگر بسته‌های ابری را سالانه خریداری کنید ۲ ماه و اگر دو ساله خرید کنید ۴ ماه از آن برای شما رایگان در نظر گرفته خواهد شد.

به اندازه کافی با پی‌گیر آشنا نشده‌اید؟ دموی پی‌گیر را مشاهده کنید.

۱۰ حساب کاربری

رایگان

 • تعداد نامحدود پروژه
 • ۱GB فضای ذخیره‌سازی
 • ارتباطات امن TLS/SSL
 • رایگان برای همیشه
۲۵ حساب کاربری

۱۱۸٫۰۰۰

تومان در ماه

 • تعداد نامحدود پروژه
 • ۵GB فضای ذخیره‌سازی
 • ارتباطات امن TLS/SSL
 • ۳۰ روز آزمایشی رایگان
۵۰ حساب کاربری

۱۸۹٫۰۰۰

تومان در ماه

 • تعداد نامحدود پروژه
 • ۱۰GB فضای ذخیره‌سازی
 • ارتباطات امن TLS/SSL
 • ۳۰ روز آزمایشی رایگان
۱۰۰ حساب کاربری

۲۶۹٫۰۰۰

تومان در ماه

 • تعداد نامحدود پروژه
 • ۱۵GB فضای ذخیره‌سازی
 • ارتباطات امن TLS/SSL
 • ۳۰ روز آزمایشی رایگان
۲۰۰ حساب کاربری

۴۶۵٫۰۰۰

تومان در ماه

 • تعداد نامحدود پروژه
 • ۲۰GB فضای ذخیره‌سازی
 • ارتباطات امن TLS/SSL
 • ۳۰ روز آزمایشی رایگان
۵۰۰ حساب کاربری

۹۴۶٫۰۰۰

تومان در ماه

 • تعداد نامحدود پروژه
 • ۵۰GB فضای ذخیره‌سازی
 • ارتباطات امن TLS/SSL
 • ۳۰ روز آزمایشی رایگان
تعداد کاربر دلخواه
تماس بگیرید
 • تعداد نامحدود پروژه
 • میزان فضای دلخواه
 • ارتباطات امن TLS/SSL
 • ۳۰ روز آزمایشی رایگان

با پی‌گیر ابری، اطلاعات شما در فضای امن نگهداری می‌شود و از هر جا که به اینترنت دسترسی داشته باشید، پی‌گیر نیز در دسترس‌تان است.

برای آشنایی بیشتر دموی پی‌گیر را ببیند.

۲ ماه رایگان برای خرید سالانه، ۴ ماه رایگان برای خرید دو ساله

۱۰ حساب کاربری

رایگان

 • تعداد نامحدود پروژه
 • ۱GB فضای ذخیره‌سازی
 • ارتباطات امن TLS/SSL
 • رایگان
۲۵ حساب کاربری
۱۴۰٫۰۰۰
تومان در ماه
 • تعداد نامحدود پروژه
 • ۵GB فضای ذخیره‌سازی
 • ارتباطات امن TLS/SSL
 • ۳۰ روز آزمایشی رایگان
۵۰ حساب کاربری
۲۲۵٫۰۰۰
تومان در ماه
 • تعداد نامحدود پروژه
 • ۱۰GB فضای ذخیره‌سازی
 • ارتباطات امن TLS/SSL
 • ۳۰ روز آزمایشی رایگان
۱۰۰ حساب کاربری
۳۲۰٫۰۰۰
تومان در ماه
 • تعداد نامحدود پروژه
 • ۱۵GB فضای ذخیره‌سازی
 • ارتباطات امن TLS/SSL
 • ۳۰ روز آزمایشی رایگان
۲۰۰ حساب کاربری
۵۵۵٫۰۰۰
تومان در ماه
 • تعداد نامحدود پروژه
 • ۲۰GB فضای ذخیره‌سازی
 • ارتباطات امن TLS/SSL
 • ۳۰ روز آزمایشی رایگان
تعداد کاربر دلخواه
تماس بگیرید
 • تعداد نامحدود پروژه
 • میزان فضای دلخواه
 • ارتباطات امن TLS/SSL
 • ۳۰ روز آزمایشی رایگان

 قیمت‌های فوق بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض محاسبه شده‌اند