با پی‌گیر ابری، اطلاعات شما در فضای امن نگهداری می‌شود و از هر جا که به اینترنت دسترسی داشته باشید، پی‌گیر نیز در دسترس‌تان است.

برای آشنایی بیشتر دموی پی‌گیر را ببیند.

۲ ماه رایگان برای خرید سالانه

۱۰ حساب کاربری

رایگان

۲۵ حساب کاربری
۳۶۰٬۰۰۰

۲۶۰٬۰۰۰

تومان در ماه

تا نیمه خردادماه

۵۰ حساب کاربری
۵۵۰٬۰۰۰

۴۰۰٬۰۰۰

تومان در ماه

تا نیمه خردادماه

۱۰۰ حساب کاربری
۸۴۰٬۰۰۰

۶۰۰٬۰۰۰

تومان در ماه

تا نیمه خردادماه

۲۰۰ حساب کاربری
۱٬۵۵۰٬۰۰۰

۱٬۱۰۰٬۰۰۰

تومان در ماه

تا نیمه خردادماه

تعداد کاربر دلخواه
تماس بگیرید

 قیمت‌های فوق بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض محاسبه شده‌اند