با پی‌گیر ابری، اطلاعات شما در فضای امن نگهداری می‌شود و از هر جا که به اینترنت دسترسی داشته باشید، پی‌گیر نیز در دسترس‌تان است.

برای آشنایی بیشتر دموی پی‌گیر را ببیند.

۱۰ حساب کاربری

رایگان

۲۵ حساب کاربری

۶۶۰

هزار تومان در ماه
۵۰ حساب کاربری

۹۹۰

هزار تومان در ماه
۱۰۰ حساب کاربری

۱٫۶۵

میلیون تومان در ماه

۲۰۰ حساب کاربری

۲٫۹

میلیون تومان در ماه

بیش از ۲۰۰ حساب کاربری

تماس بگیرید

قیمت‌های فوق بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض محاسبه شده‌اند