با استفاده از بسته‌های ابری پی‌گیر، اطلاعات شما در فضای ابری و بر روی زیرساخت امن و اتکاپذیر پی‌گیر نگهداری می‌شود. با این خدمات از هر جا که به اینترنت دسترسی داشته باشید به پی‌گیر خود نیز دسترسی دارید و دیگر بابت از دست رفتن اطلاعات خود نگرانی نخواهید داشت. اگر بسته‌های ابری را سالانه خریداری کنید ۲ ماه و اگر دو ساله خرید کنید ۴ ماه از آن برای شما رایگان در نظر گرفته خواهد شد.

به اندازه کافی با پی‌گیر آشنا نشده‌اید؟ دموی پی‌گیر را مشاهده کنید.

۱۰ حساب کاربری

رایگان

۲۵ حساب کاربری

۱۱۸٫۰۰۰

تومان در ماه

۵۰ حساب کاربری

۱۸۹٫۰۰۰

تومان در ماه

۱۰۰ حساب کاربری

۲۶۹٫۰۰۰

تومان در ماه

۲۰۰ حساب کاربری

۴۶۵٫۰۰۰

تومان در ماه

۵۰۰ حساب کاربری

۹۴۶٫۰۰۰

تومان در ماه

تعداد کاربر دلخواه
تماس بگیرید

با پی‌گیر ابری، اطلاعات شما در فضای امن نگهداری می‌شود و از هر جا که به اینترنت دسترسی داشته باشید، پی‌گیر نیز در دسترس‌تان است.

برای آشنایی بیشتر دموی پی‌گیر را ببیند.

۲ ماه رایگان برای خرید سالانه، ۴ ماه رایگان برای خرید دو ساله

۱۰ حساب کاربری

رایگان

۲۵ حساب کاربری
۱۴۰٫۰۰۰
تومان در ماه
۵۰ حساب کاربری
۲۲۵٫۰۰۰
تومان در ماه
۱۰۰ حساب کاربری
۳۲۰٫۰۰۰
تومان در ماه
۲۰۰ حساب کاربری
۵۵۵٫۰۰۰
تومان در ماه
تعداد کاربر دلخواه
تماس بگیرید

 قیمت‌های فوق بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض محاسبه شده‌اند