در منوی راه‌بری در قسمت پروژه‌ها می‌توانید فهرستی از پروژه‌ها را مشاهده کنید. برای بایگانی کردن یک پروژه بر روی گزینه «بایگانی کردن» از لیست پروژه‌ها کلیک کنید.

کاربران نمی‌توانند پروژه بایگانی شده را مشاهده‌نمایند. این پروژه می‌تواند توسط راهبر با انتخاب گزینه «خروج از بایگانی» از بایگانی خارج شود وقتی یک پروژه بایگانی می‌شود، تمامی زیر پروژه‌های آن نیز بایگانی‌می‌شوند.

در شکل زیر پروژه «طراحی و پیاده‌سازی موتور جست‌وجوی سراج» بایگانی شده است. با بایگانی شدن یک پروژه، زیر پروژه‌های آن نیز بایگانی می‌شوند. اما با خارج کردن یک پروژه از بایگانی، زیر پروژه‌های آن همچنان بایگانی می‌مانند تا زمانی که بصورت جداگانه از بایگانی خارج شوند.