از منوی راه‌بری وارد تنظیمات شوید. سربرگ «مخزن‌ها» را انتخاب کنید. تنظیمات زیر را مشاهده می‌کنید.

فعال‌سازی SCM

در این قسمت می‌توانید سیستم‌های SCM را که باید در پروژه‌ها پشتیبانی شوند، انتخاب کنید.

دریافت خودکار تثبیت‌ها

در صورت فعال بودن، به محض ارجاع به مخزن، تثبیت‌ها به صورت خودکار دریافت می‌شوند و اطلاعات مخزن و ارجاعات پیام‌های تثبیت به‌روزرسانی می‌گردد.

کلید API

کلید دسترسی به مخزن‌ها از طریق  API.

بیشترین تعداد بازبینی‌های نمایش داده‌شده در گزارش پرونده

بیش‌ترین تعداد بازبینی که در گزارش‌های مخزن نمایش داده می‌شود را تعیین می‌کند

ارجاع به مسئله‌ها و بستن مسئله‌ها در پیام‌های تثبیت

کلید واژه‌های ارجاع

با این کلیدواژه‌ها می‌توانید در پیام تثبیت (commit message) به یک مسئله ارجاع دهید. مثلا در صورتی که در یک پیام تثبیت عبارت refs #15 را بنویسید، آن تثبیت به مسئله شماره ۱۵ مرتبط می‌شود.

اجازهٔ ارجاع و حل مسئله‌های همهٔ پروژه‌های دیگر

در صورت اجازه دادن، تثبیت در یک مسئله از یک پروژه، می‌تواند به مسائلی از پروژه‌های دیگر هم متصل شده و روی آن‌ها تاثیر بگذارد.

فعال‌سازی ثبت زمان صرف‌شده

در صورت انتخاب، می‌توانید در پیام تثبیت زمانِ ثبت شده را هم اضافه کنید. مثلا با پیام تثبیت refs #15 @2، می‌توانید ۲ ساعت زمان روی مسئله شماره ۱۵ ثبت کنید.

فعالیت زمان صرف‌شده

نوع زمان ثبت شده را می‌توانید تنظیم کنید.