از منوی راه‌بری وارد تنظیمات شوید. سربرگ «رایانامه‌های دریافتی» را انتخاب کنید. تنظیمات زیر را مشاهده می‌کنید.

بریدن رایانامه‌ها پس از یکی از این ردیف‌ها

از طریق این تنظیم می‌توانید امضا را از رایانامه‌های دریافتی حذف کنید.

مستثنی کردن پیوست‌ها با نام

نام پیوست‌هایی که مایل به دریافت و پردازش آن‌ها نیستید را وارد کنید.

قسمتی از رایانامه‌های چند بخشی (HTML) ترجیح داده شود

انتخاب می‌کنید که در صورتی که رایانامه‌ی دریافتی چند بخشی باشد، از بخش متنی استفاده شود یا HTML.

فعال‌سازی وب سرویس برای رایانامه‌های دریافتی

در تنظیمات پی‌گیر می‌توان  امکان ایجاد مسئله از طریق ایمیل را به کاربر داد.  در این قسمت می‌توانید API ای که این قابلیت را ایجاد می‌کند فعال کنید.

کلید API

در این قسمت می‌توانید برای تعریف مسئله یا یادداشت گذاری یک کلید رمز تعریف کنید. این امکان درصورتی فعال می‌شود که گزینه «فعال‌سازی وب سرویس برای رایانامه‌های دریافتی» فعال شده باشد.