در کنار امکانات و ابزارهایی که به صورت پایه روی نرم‌افزار پی‌گیر ارائه می‌شود، امکانات دیگری نیز در قالب افزونه‌های

اختیاری آماده شده که کاربران می‌توانند در صورت نیاز، آن را به پی‌گیر اضافه نمایند.

اضافه شدن تخته‌ی چابک (Agile Board) به سامانه جهت پیشبرد مسائل با استفاده از روش‌های مدیریت پروژه‌ی چابک.

رایگان

 امکان رسم نمودارهای کارآمد بر اساس مسایل و بخش‌های سفارشی مسایل را می‌دهد، تصویر خوبی نسبت به موقعیت فعلی پروژه‌های خود پیدا کرده و خطرات احتمالی را شناسایی کنید.

بیش‌تر …

٪۲۰
از قیمت‌ بسته‌ی پایه‌ خریداری شده

افزونه‌ی آگاه‌سازی پیامکی قابلیتی است که با استفاده از آن، آخرین تغییرات پروژه‌ها (اعم از پیشرفت کارها، ویرایش‌های انجام شده و…) به محض ذخیره‌سازی، برای کاربران مورد نظر پیامک می‌شود.

بیش‌تر …

٪۱۰
از قیمت‌ بسته‌ی پایه‌ خریداری شده

شما با افزونه یادآور شرایط مسائلی که می‌خواهید یادآوری شود را تعریف کرده و معین می‌کنید که در دوره‌های زمانی موردنظرتان به شما یادآوری شود.

بیش‌تر …

٪۱۰
از قیمت‌ بسته‌ی پایه‌ خریداری شده

این افزونه به شما قابلیت مدیریت اسناد اداری و شرکتی (Advanced Document Management) را ارائه می‌کند.

بیش‌تر …

٪۴۰
از قیمت‌ بسته‌ی پایه‌ خریداری شده

قابلیت مدیریت حضور کارکنان یا همان Attendance management(ثبت و مدیریت مرخصی، ثبت ساعات حضور و برنامه‌کاری، ثبت مأموریت).

بیش‌تر …

٪۴۰
از قیمت‌ بسته‌ی پایه‌ خریداری شده

مدیریت مخازن کدهای نرم‌افزاری یا همان Code Repository Management (Git, Mercurial, Subversion).

بیش‌تر …

٪۳۰
از قیمت‌ بسته‌ی پایه‌ خریداری شده

مدیریت اموال (و دارایی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) مجموعه و امکان تخصیص اموال به اشخاص (Assets management).

بیش‌تر …

٪۴۰
از قیمت‌ بسته‌ی پایه‌ خریداری شده

گزارش پیشرفت پروژه (Plan Progress) بر مبنای برنامه‌ی زمان‌بندی در مقایسه با پیشرفت واقعی.

٪۱۵
از قیمت‌ بسته‌ی پایه‌ خریداری شده

از کارآمدترین روش‌های نمایش مسایل و فعالیت‌های کاربران در ‌پی‌گیر می‌باشد که نمای پیشرفته و جدیدی از مسایل و فعالیت‌ها به همراه قابلیت‌های ویرایش و به‌روز‌رسانی را در یک صفحه ارائه می‌کند.

بیش‌تر …

٪۱۵
از قیمت‌ بسته‌ی پایه‌ خریداری شده

امکان ساخت خودکار عنوان یک مسأله بر اساس بخش‌های آن، مثل وضعیت، کاربر سازنده، اولویت و …

بیش‌تر …

٪۵
از قیمت‌ بسته‌ی پایه‌ خریداری شده

افزودن امکان پشتیبان‌گیری به پی‌گیر

بیش‌تر …

٪۵
از قیمت‌ بسته‌ی پایه‌ خریداری شده

امکان محاسبه زمان فعالیت روی هر مساله و ثبت خودکار زمان با باز کردن و بسته شدن آن.

بیش‌تر …

٪۵
از قیمت‌ بسته‌ی پایه‌ خریداری شده

امکان تعریف گزینه‌هایی به صورت چک لیست که نشان‌دهنده‌ی کارهای لازم برای تکمیل مساله است.

بیش‌تر …

٪۵
از قیمت‌ بسته‌ی پایه‌ خریداری شده

با این افزونه، قالب‌های داده‌ی جدید و پیش‌رفته در اختیار شماست.

بیش‌تر …

٪۵
از قیمت‌ بسته‌ی پایه‌ خریداری شده

امکان درج یادداشت در مسئله‌ها از طریق پاسخ به ایمیل‌های ارسالی سامانه (Mail Reader).

بیش‌تر …

٪۲۰
از قیمت‌ بسته‌ی پایه‌ خریداری شده

با توجه به فراگیر بودن استفاده از پیام‌رسان‌ها، پی‌گیر افزونه‌ای طراحی کرده که کاربران بتوانند پیام‌های آگاه‌سازی (Notification) را بر روی پیام‌رسان تلگرام خود مشاهده کنند.

٪۱۰
از قیمت‌ بسته‌ی پایه‌ خریداری شده