پی‌گیر احرازهویت LDAP را پشتیبانی می‌کند. در قسمت راه‌بری بر روی گزینه «احراز هویت LDAP» کلید کنید و «روش احراز هویت جدید» را انتخاب کنید.

موارد زیر را وارد کنید

 • نام: یک نام دلخواه برای پوشه انتخاب کنید.
 • میزبان: نام میزبان LDAP را وارد کنید.
 • درگاه: درگاه LDAP را وارد کنید. (پیش‌فرض 389)
 • LDAPS: می‌توانید از LDAPS به جای LDAP استفاده کنید.
 • حساب: یک نام کاربری که دسترسی خواندن به LDAP داشته باشد را واردکنید. (اگر LDAP شما می‌تواند توسط کاربر ناشناس خوانده شود، این گزینه را خالی بگذارید. اما اکثر کارگزاران Active Directory این امکان را نمی‌دهند.)
 • گذر واژه: گذرواژه حساب کاربری را وارد کنید.
 • DN پایه: DN بالاترین سطح درخت پوشه LDAP را وارد کنید.
 • غربال LDAP: می‌توانید روی LDAP غربال تعریف کنید. مثلا فقط دسته خاصی از کاربران اجازه ورود به پی‌گیر با حساب LDAP خود را داشته باشند.
 • مهلت به ثانیه: زمان انتظار برای پاسخگویی کارگزار LDAP را مشخص می‌کند.
 • ساخت کاربر بیدرنگ: کاربران پی‌گیر به صورت بی‌درنگ بر اساس کاربران LDAP ساخته می‌شوند.

هم اکنون اگر حساب یک کاربر طوری تنظیم شده باشد که از  LDAP برای احراز هویت استفاده کند، می‌تواند با استفاده از نام‌کاربری و گذرواژه LDAP خود، وارد پی‌گیر بشود.

برای آزمایش، از قسمت راه‌بری-> کاربران-> کاربر جدید را انتخاب کنید. یک حساب کاربری بسازید که نام کاربری آن با نام کاربری حساب LDAP یکی باشد. روش احراز هویت LDAP جدیدی که ساخته‌اید را در قسمت «روش احراز هویت » انتخاب کنید. این گزینه فقط درصورتی فعال خواهد بود که یک LDAP وجود داشته باشد. گذرواژه را خالی بگذارید. حالا سعی کنید که در پی‌گیر با استفاده از نام‌کاربری و گذرواژه LDAP وارد شوید.

ساخت کاربر بی‌درنگ

با انتخاب این گزینه حساب پی‌گیر هر کاربر LDAP در همان اولین باری که با حساب LDAP خود در پی‌گیر وارد شود، ساخته می‌شود.

برای این کار شما باید خصوصیت‌های LDAP را که برای ساختن حساب پی‌گیر استفاده می‌شود در قسمت خصوصیت‌ها وارد کنید.

خصوصیت‌ها

در این قسمت نام خصوصیت‌های LDAP را وارد کنید. خصوصیت‌های پوشه فعال برای ویندوز به عنوان نمونه در زیر آمده است.

 • خصوصیت ورود: sAMAccountName
 • خصوصیت نام کوچک: givenName
 • خصوصیت نام خانوادگی: sN
 • خصوصیت رایانامه: mail

در شکل زیر صفحه مربوط به تعریف روش احراز هویت جدید را مشاهده می‌کنید.