همین حالا با ورود به نمونه نمایشی پی‌گیر، با قابلیت‌های آن آشنا شوید: