می‌توانید یک گردش کار که مخصوص یک نقش و پی‌گیر خاص است برای سایر نقش‌ها و پی‌گیرها رونوشت (کپی) کنید. برای این کار در منوی راهبری «گردش کار» را انتخاب کنید. سپس گزینه «رونوشت» را در قسمت چپ بالای صفحه کلیک کنید. در صفحه نمایش داده شده، گردش کار منبع و مقصد را انتخاب کنید.

برای نمونه در شکل زیر گردش کار مسئله‌هایی از نوع ایراد برای نقش مدیر به عنوان منبع برای گردش کار مسئله‌هایی از نوع قابلیت برای نقش مدیر انتخاب شده است. با انتخاب دکمه «رونوشت» گردش کار  منبع برای مقصد رونوشت می‌شود.