مدیریت پروژه‌ها

برای مدیریت پروژه‌ها از قسمت راهبری وارد پروژه‌ها شوید. فهرست پروژه‌ها به صورت پیش‌فرض پروژه‌های فعال را نشان می‌دهد. برای مشاهدهٔ همهٔ پروژه‌ها وضعیت را برابر «همه» قرار دهید.

ستون‌های جدول عبارتند از:

  • پروژه: نام پروژه‌ را نشان‌ می‌دهد.
  • عمومی: درصورتی که این ستون با علامت تیک مشخص شده باشد، همه می‌توانند این پروژه را ببینند. فقط کاربرانی می‌توانند پروژه‌های غیر عمومی را ببینند که راه‌بر پروژه به آن‌ها دسترسی لازم را داده باشد.
  • ساخته شده در: روزی را که این پروژه ساخته شده‌ است نشان ‌می‌دهد.

پیوند‌های مرتبط