مدیریت کاربران

لیست کاربران به طور پیش‌فرض کاربران فعال را نمایش می‌دهد. برای مشاهده همه کاربران وضعیت را برابر «همه» قرار دهید.

ستون‌های جدول عبارتند از:

  • نام کاربری: نام کاربر.
  • نام کوچک: نام کوچک کاربر.
  • نام خانوادگی: نام خانوادگی کاربر.
  • رایانامه: آدرس رایانامه کاربر.
  • راه‌بر:  اگر این ستون تیک خورده باشد، این کاربر به عنوان راه‌بر معین شده است که دسترسی نامحدود به برنامه و همهٔ پروژه‌ها دارد.
  • ساخته شده در: تاریخ ایجاد حساب کاربر را نشان می‌دهد.
  • آخرین ورود: آخرین تاریخ ورود کاربر به سیستم را نشان می‌دهد.

احراز هویت کاربر

کاربران با نام کاربری و رمز ورود احراز هویت می شوند. احراز هویت از طریق یک کارگزار(server)  از نوع LDAP یا OpenId انجام می‌شود.

پیوند‌های مرتبط