تیم یارپی‌گیر
سادگی کاربری کاربری نسبتاً سادهکاربری بسیار ساده
پشتیبانی از زبان فارسی، تقویم هجری شمسی و محیط کاربری راست‌به‌چپبلهبله - به شکل یک مجموعه افزونه روی کد منبع نرم‌افزار آزاد ردماین
پشتیبانی و نگه‌داری مطمئن و طولانی‌مدت با رفع ایرادهای نرم‌افزار پایه و انتشار نسخه‌های جدیدبسته به تعهدات شرکتبله - به خاطر اطمینان از دست‌رسی به کد منبع نرم‌افزار آزاد ردماین برای همیشه
امکان افزودن بخش‌های سفارشی دل‌خواه به قسمت‌های مختلف سامانهبه صورت محدودبله - برای مسأله‌ها، پروژه‌ها، حساب‌های کاربری، گروه‌ها و ...
امکان افزودن قابلیت‌های جدید و ایجاد تغییرات در قسمت‌های مختلف سامانهبله - با هزینه بالابا هزینه مناسب - به علت حجم، پیچیدگی و تغییرات متوسط کد ردماین
امکان تعریف ساختار زیرپروژه‌هابله - ساختار درختیبله - ساختار درختی
انجمن‌های گفت‌وگوبلهبله
ویکیخیربله
تقویم پروژهخیربله
گردش کار قابل پیکربندیبه صورت محدود (تعریف تقدم کارها یا هم‌زمانی آن‌ها)بله
مدیریت اسناد و پرونده‌های پروژه بلهبله
نمودار گانت پروژهخیربله
مدیریت اخبار پروژه‌هابلهبله
صدور PDF از بخش‌های مختلفبلهبله
آگاه‌سازی با رایانامهخیربله
کار روی مسأله‌ها با رایانامهخیربله
مدیریت زمان‌های صرف‌شدهخیربله
پشتیبانی از فرآیندهای چابکخیربله
مدیریت یک‌پارچه مخزن‌های کدخیراز طریق افزونه غیر رایگان
خدمات ابریشاید از سال ۱۳۹۷بله - از سال ۱۳۹۳
هزینه تمام‌شدهبسیار زیادکم

 

کدام نوع از خدمات پی‌گیر برای شما مناسب است؟ انتخاب کنید