1. اطلاعات

برای مشاهدهٔ و اعمال تغییرات در تنظیمات پروژه، ابتدا وارد پروژهٔ مورد نظر شوید، سپس سربرگ «تنظیمات» را انتخاب کنید.

در این صفحه می‌توانید مهم‌ترین و اساسی‌ترین تنظیمات پروژه را انجام دهید. البته با توجه به نقش کاربر خود، ممکن است برخی از سربرگ‌ها را مشاهده نکنید.

تنظیمات عمومی

تنظیمات عمومی عبارتند از‌:

 • نام: نام پروژه جهت نمایش‌ (باید منحصر به‌فرد باشد).
 • زیرپروژه: به شما امکان تعریف پروژه پدر را می‌دهد. پروژه به صورت نامحدود می‌توانند تودرتو تعریف شوند.
 • توضیح:‌ همان توضیحی است که در مرور کلی پروژه نمایش داده می‌شود.
 • شناسه:‌ در پی‌گیر از شناسه پروژه برای موارد متعددی استفاده می‌شود.‌( برای مثال :‌URL ها). باید منحصر به‌فرد باشند و نمی‌توانید آن را فقط از اعداد انتخاب کنید. زمانی‌که پروژه ایجاد می‌شود، این شناسه دیگر قابل تغییر نخواهد بود.
 • صفحهٔ خانه: پیوند صفحهٔ خانه پروژه است که در دورنمای پروژه نمایش داده می‌شود.
 • عمومی: با انتخاب این گزینه، پروژه توسط همه کاربران قابل مشاهده می‌شود. بنابراین حتی کسانی که عضو پروژه نمی‌باشند نیز می‌توانند به پروژه دست‌رسی داشته‌باشند. در صورتی‌که این گزینه را انتخاب نکنید، فقط اعضای پروژه و با توجه به نقش‌های آن‌ها به آن دست‌رسی دارند.

اگر تنظیماتی از پروژه‌ وجود دارد که توسط راه‌بر ایجاد شده است، پس از گزینه «عمومی» نمایش داده‌می‌شود.

پی‌گیر

شما می‌توانید پی‌گیرهای دل‌خواه خود را برای پروژه ایجاد و تنظیم نمایید و هرکدام که تمایل دارید را در پروژه مورد نظر خود به کار ببرید.

بخش‌های سفارشی

در این قسمت می‌توانید بخش‌های سفارشی‌ای که باید در مسأله‌ها استفاده شوند را انتخاب کنید. در صورتی که بخش سفارشی ای برای مسأله‌ها تعریف نکرده باشید این قسمت نمایش داده نمی‌شود.

توجه کنید که درصورتی که در تعریف بخش سفارشی، گزینهٔ «برای همهٔ پروژه‌ها» انتخاب شده باشد، نمی‌توانید این بخش سفارشی از این پروژه حذف کنید. (برای توضیح بیشتر درباره تعریف یک بخش سفارشی به بخش‌های سفارشی مراجعه کنید.

 

پیمانه‌ها

در این صفحه می‌توانید پیمانه‌های فعال پروژه را انتخاب نمایید.

غیرفعال کردن یک پیمانه،‌ داده‌های مرتبط با آن را حذف نمی‌کند. فقط از ورود کاربران به آن پیمانه ممانعت می‌کند. پس از این‌که یک پیمانه غیرفعال شود، می‌توانید مجدداً آن پیمانه را به همراه کلیه داده‌های مرتبط با آن فعال نمایید. شما می‌توانید پیمانه «پی‌گیری مسأله‌» را برای یک پروژه غیرفعال کنید. در این صورت مسأله‌های پروژه حذف نخواهند شد و برای دست‌رسی مجدد به آن مسأله‌ها فقط باید پیمانه را مجدداً فعال نمایید.

پیمانه‌های اصلی

در صورت نصب افزونه‌های جدید پیمانه‌های مربوط به آن نیز به این فهرست افزوده می‌شود.


 1. اعضا

در این صفحه می‌توانید اعضای پروژه و نقش آن‌ها را در پروژه تعیین کنید. یک کاربر یا گروه می‌تواند بیشتر از یک نقش در پروژه داشته باشد.


 1. نسخه‌ها

نسخه‌های پروژه به شما این امکان را می‌دهد که  تغییرات پروژه را پی‌گیری و برنامه ریزی کنید.  شما می‌توانید برای هر مسأله یک نسخه تعیین کنید و سپس فهرست نسخه‌های هر مسأله را در نفشهٔ راه مشاهده کنید. فهرست نسخه‌ها در سربرگ تنظیمات پروژه و سپس در سربرگ‌«نسخه‌ها» قابل رؤیت می‌باشد.

همچنین می‌توانید یک صفحه ویکی برای یک نسخه در نظر بگیرید. این صفحه در نقشهٔ راه و مرور نسخه نمایش داده خواهد شد.

توجه: سربرگ «نقشهٔ راه» در صورتی در سربرگ‌های پروژه نمایش داده خواهد شد که پیمانهٔ پی‌گیری مسأله‌ها فعال باشد و حداقل یک نسخه در تنظیمات پروژه تعریف شده باشد.

خصوصیات زیر را می‌توان برای هر نسخه تعیین کرد:

 • نام : شاخصهٔ نسخه خواهد بود و الزامی است.
 • توضیح : توضیح کوتاهی درباره نسخه می‌باشد و اختیاری است.
 • وضعیت : چگونگی اختصاص مسأله‌ها به نسخه را مشخص می‌کند:
  • باز : هیچ محدودیتی وجود ندارد. (حالت پیش‌فرض)
  • قفل : نمی‌توان مسألهٔ جدیدی را به این نسخه اختصاص داد.
  • بسته : نمی‌توان مسأله جدیدی را به این نسخه اختصاص داد. نمی‌توان مسأله‌های قبلی را دوباره باز کرد.
 • صفحهٔ ویکی : نام صفحهٔ ویکی که به این نسخه منتسب شده است. اختیاری است.
 • تاریخ : تاریخی را نشان می‌دهد که این نسخه در آن کامل می‌شود. اختیاری است.
 • اشتراک‌گذاری : این گزینه به شما این امکان را می‌دهد که این نسخه را با پروژه‌های دیگر به اشتراک بگذارید. در این صورت مسأله‌های پروژه‌های دیگر می‌توانند به این نسخه منتسب شوند.
  • با زیر پروژه‌ها : همه پروژه‌هایی که نوادهٔ این پروژه هستند.
  • با رشته پروژه‌ها : همه پروژه‌هایی که اجداد و نوادهٔ این پروژه‌ هستند. (نیاز به اجازه مدیریت نسخه‌ها در پروژه ریشه دارد.)
  • با درخت پروژه‌‌ها: همه پروژه‌هایی که در درخت این پروژه قرار دارند. (نیاز به اجازه مدیریت نسخه‌ها در پروژه ریشه دارد.)
  • با همه پروژه‌ها: این گزینه فقط توسط راه‌بر سیستم می‌تواند انتخاب شود.
  با همه پروژه‌ها   با درخت پروژه  با رشته پروژه‌ها   با زیر پروژه‌ها     بدون اشتراک
sharedVesrionTrees
 V : پروژه‌ای که نسخهٔ اشتراکی دارد.

O : پروژه‌هایی که می‌توانند مسأله‌ها را به نسخهٔ اشتراکی نسبت دهند.

X : پروژه‌هایی که نمی‌توانند مسأله‌ها را به نسخه اشتراکی نسبت دهند.

در صورتی که یک نسخه از یک پروژهٔ خصوصی با پروژه‌های عمومی به اشتراک گذاشته شود، نام آن پروژه برای عموم قابل رؤیت خواهد شد.

در صفحهٔ نسخه‌ها گزینهٔ «بستن نسخه‌های انجام شده» وجود دارد که با انتخاب این گزینه به صورت خودکار وضعیت همهٔ نسخه‌های کامل شده برابر «بسته» قرار می‌گیرد. نسخه‌های کامل شده نسخه‌هایی هستند که تاریخ سررسید آن‌ها فرارسیده است و هیچ مسألهٔ بازی ندارند.


 1. دسته‌های مسأله‌ها

با استفاده از دسته‌های مسأله‌ها می‌توانید مسأله‌ها را مرتب کنید. دسته‌ها می‌تواند متناظر مولفه‌های مختلف در پروژه شما باشند.

برای هر پروژه می‌توان مجموعه‌ای از دسته‌های مسأله‌را تعریف کرد. همچنین می‌توان به صورت خودکار مسأله‌هایی که از یک دسته را به یک کاربر خاص گمارد.

برای هر دسته مسأله دو ویژگی زیر قابل تنظیم است:

 • نام : نام دسته مسأله را مشخص می‌کند و الزامی است.
 • گمارده : عضوی از پروژه که مسأله‌های این دسته باید به صورت خودکار به او گمارده شود. اختیاری است.

 1. ویکی

هر پروژه می‌تواند ویکی اختصاصی خود را داشته باشد. در سربرگ «پیمانه‌ها»، پیمانهٔ «ویکی» را انتخاب کنید تا این امکان برای شما فعال شود.

 • صفحهٔ آغاز : این صفحه به عنوان صفحه آغاز در ویکی پروژه استفاده می‌شود. همچنین در نوار کناری ویکی پیوند «صفحهٔ آغاز» به این صفحه اشاره می‌کند. این فیلد الزامی است و به صورت پیش‌فرض مقدار آن ‘Wiki’ می‌باشد.

 1. مخزن‌ها

در پروژه‌‌های نرم‌افزاری هر پروژه می‌تواند یک مخزن کد SCM داشته باشد. در صورتی که تنظیمات مخزن انجام شود، می‌توانید مجموعه‌های تغییرات را در آن مشاهده کنید.


 1. انجمن‌ها

هر پروژه می‌تواند تعدادی انجمن برای مباحثه‌ها داشته باشد. هر انجمن ویژگی‌های زیر را دارد:

 • نام : متنی که به عنوان نام انجمن نمایش داده می‌شود و انجمن بدان شناخته می‌شود. الزامی است.
 • توضیح : می‌توانید توضیح کوتاهی درباره موضوع بحث در این انجمن را اینجا بنویسید. الزامی است.

 1. فعالیت‌ها (پی‌گیری زمان)

انواع فعالیت‌هایی که برای به نتیجه رساندن یک مسأله انجام می‌شود در این فهرست نمایش داده می‌شود. مثلا ممکن است برای انجام یک مسأله ابتدا فعالیت‌هایی از نوع طراحی و سپس پیاده سازی انجام شود. در هنگام زمان نویسی باید مشخص شود زمان ثبت شده بر روی چه نوع فعالیتی صرف شده است.

در صورتی که دسترسی راه‌بری به سیستم داشته باشید، مقادیری که در این جدول نشان داده می‌شوند را می‌توانید در قسمت فعالیت‌ها در صفحهٔ برشمردنی‌ها تغییر دهید. این مقادیر به صورت جهانی و برای همهٔ پروژه‌ها می‌باشند.