در قسمت وبلاگ، می‌توانید مطالبی درباره پروژه مورد نظر خود و یا هر موضوعی که تمایل داشتید منتشر کنید.

می‌توانید برای مطلب مورد نظر، عنوان تعیین کنید، هم‌چنین می‌توانید قسمت خلاصه و قسمت توضیحات در نظر بگیرید. قسمت خلاصه، در آخرین مطالب در قسمت دورنمای پروژه نمایش داده می‌شود. درحالی‌که توضیح فقط زمانی قابل مشاهده است که عنوان مطلب را کلیک کنید.

اگر دست‌رسی لازم برای ایجاد مطلب جدید را داشته باشید، می‌توانید یک مطلب وبلاگ را اضافه/ویرایش/حذف کنید (نقش‌ها و دست‌رسی‌ها).

اگر دست‌رسی لازم برای ایجاد مطلب جدید را داشته باشید،‌می‌توانید با انتخاب علامت «addsymbol»(مطلب جدید وبلاگ) این کار را انجام دهید. در این صفحه، شما باید عنوان مطلب، خلاصه و توضیح را ثبت کنید.