افراد عضو یک پروژه می‌توانند در قسمت انجمن‌ها با یکدیگر ارتباط داشته باشند. راه‌بر می‌تواند فهرستی از انجمن‌های مختلف را در قسمت تنظیمات پروژه تعریف کند. فهرست انجمن‌ها موارد زیر را نمایش می‌دهد:

  • مجموع تعداد عنوان‌ها
  • مجموع تعداد پیام‌ها
  • پیوندی به آخرین پیام

افزودن یک عنوان

برای افزودن یک عنوان به انجمن، نام انجمن را انتخاب کرده و سپس گزینه پیام جدید را انتخاب کنید.

اکنون شما می‌توانید موضوعی برای پیام خود وارد کرده، برای آن بدنه پیام تنظیم کنید و حتی برای پیام خود پیوست‌هایی قرار دهید. دو گزینه در دست‌رس شما هستند:

  • چسبناک :‌ در صورت انتخاب این گزینه، عنوان مورد نظر شما در بالاترین مکان فهرست عنوان‌ها و با خط درشت نمایش داده می‌شود.
  • قفل‌شده : در صورت انتخاب این گزینه، کاربران نمی‌توانند به پیام مورد نظر شما پاسخی بدهند.