ایجاد یک صفحه دانش‌نامه جدید

برای ساختن یک صفحه دانش‌نامه دقیقا مانند سایر دانش‌نامه‌ها،‌ با ایجاد یک پیوند، صفحه‌ای با عنوان آن پیوند ایجاد می‌گردد.

[[صفحه دانش‌نامه من]]

با ذخیره کردن صفحه ایجاد شده،‌ صفحه‌ای با عنوان «صفحه دانش‌نامه من» ایجاد می‌شود.

ایجاد یک فهرست کناری اضافی در دانش‌نامه

محتوای صفحه دانش‌نامه در قالب فهرست کناری نمایش داده می‌شود. برای ایجاد چنین صفحه‌ای، نیاز است دسترسی به صفحات دانش‌نامه تنظیم شود.

ایجاد زیرصفحه‌ (رابطه پدر- فرزندی)

  • در صفحه «فهرست براساس عنوان»، صفحه‌ها براساس رابطه‌های میان آن‌ها مرتب می‌شود:
  • بر روی هر صفحه فرزند، رابطه آن صفحه با در درخت رابطه‌های صفحات نمایش داده می‌شود.

ایجاد چنین رابطه‌ای فقط از طریق بخش تغییر نام صفحه امکان‌پذیر است. بنابراین،‌ هر دو صفحه پدر و فرزند را ایجاد کنید و بعد از آن صفحه‌ای که می‌خواهید صفحه فرزند باشد را به وضعیت تغییرنام ببرید و صفحه پدری برای آن انتخاب کرده و سپس ذخیره کنید.

محافظت از یک صفحه دانش‌نامه

اگر دسترسی به محافظت از یک صفحه دانش‌نامه دارید،‌ می‌توانید بر روی قفل کلیک کنید. یک صفحه دانش‌نامه فقط توسط کاربرانی که دسترسی به محافظت از صفحات دانش‌نامه دارند قابل ویرایش است. کاربران می‌توانند با انتخاب باز کردن قفل صفحات را باز کنند.

سابقه صفحه دانش‌نامه

نرم‌افزار پی‌گیر،‌ سابقه‌ای از هر تغییر انجام گرفته بر روی صفحه دانش‌نامه نگه‌ می‌دارد. شما می‌توانید با انتخاب سابقه،  تغییرات صفحه را مشاهده کنید.

برای نمایش نسخه مشخصی از صفحه نیز، شماره نسخه را انتخاب کنید.

در صورتی‌که نسخه ۳۱/۴۱ را انتخاب کنید، این به معنای تفاوت نسخه ۳۱ و ۴۱ نمی‌باشد. بلکه این صفحه نمایش‌دهنده تفاوت‌های نسخه ۳۰ و ۳۱ است. اگر به نسخه ۳۰ نگاه کنید،