مقدمه

پرونده‌های پیوست‌شده را می‌توانید به منابع متفاوتی از سیستم پی‌گیر اضافه کنید.

  • مسئله‌ها – در فرم «پرونده جدید» و حین افزودن/ویرایش یک مسئله
  • اسناد – در فرم «پرونده جدید» و حین افزودن/ ویرایش یک سند
  • پیغام‌های انجمن – در فرم «پرونده جدید» و حین افزودن/ ویرایش یک پیام در انجمن
  • خبرها – در فرم «پرونده جدید» و حین افزودن/ ویرایش یک خبر
  • صفحات دانش‌نامه – در پیوند «پرونده جدید» در پایین صفحه

موارد استفاده

تصاویر درون خط

پرونده‌های پیوست‌شده را می‌توان در صفحه پدر آن‌ها مشاهده کرد. در صورتی‌که تصویری را پیوست کرده باشید، با استفاده از url تصویر در صفحه نمایش داده می‌شود.

پرونده‌های متنی غیر ساده

توجه داشته‌باشید که برای «اسناد» یک ابزار اختصاصی وجود دارد و اسناد فنی و مستندسازی قابل مرتب‌سازی هستند و می‌توانند از طریق ابزار دانش‌نامه و ابزار پرونده‌ها برای نسخه‌های منتشر‌شده در پروژه به صورت یک بسته قرار بگیرند.

با این حال، قابلیت پشتیبانی از پرونده‌ها روشی است که کاربران بتوانند پرونده‌های مورد نظر خود را دانلود کنند.

ذخیره پرونده

ابتدای نام پرونده آپلود شده، یک شناسه منحصربه‌فرد به عنوان پیش‌وند قرار می‌گیرد که براساس مسیر ذخیره‌سازی صفحه پدر مشخص می‌شود. هم‌چنین می‌توانید چندین پرونده را با یک نام مشابه آپلود کنید. در این‌صورت، پیوندی که در دانش‌نامه مشاهده می‌شود، فقط آخرین پرونده آپلود شده را نمایش می‌دهد.

پرونده‌های آپلود شده و پیوست‌نشده

اگر کاربر فرم را ارسال نکرده‌باشد، فرم ورودی پیوست نمی‌شود.

فرم پیوست فایل

فرم ورودی در زیر نمایش داده‌شده است.  شما می‌توانید: TBD//

  • چندین پرونده را به صورت هم‌زمان انتخاب و پیوست کنید.
  • پرونده‌ها را با کشیدن و رها کردن به فرم بیاورید.

گزینه توضیح اختیاری، که با پایان یافتن فرایند آپلود پرونده ظاهر می‌شود، برای جایگزین کردن متن با تصویر به کار می‌رود. با قرار دادن املای !image_url! در هر متنی می‌توانید از این قابلیت استفاده کنید.

افزودن پرونده از طریق «پرونده جدید»

از آن‌جا که در پایین بسیاری از صفحات پی‌گیر، پیوند «پرونده جدید» قرار دارد، پیوست کردن یک پرونده، آن صفحه را پدر پرونده می‌کند. بنابراین پرونده مورد نظر محدود به حوزه آن صفحه است.