از منوی راه‌بری وارد قسمت «برشمردنی‌ها» شوید. فهرست‌هایی از برشمردنی‌ها را برای قسمت‌های مختلف پی‌گیر مشاهده می‌کنید.

برشمردنی‌ها مقادیر جهانی (بین پروژه‌ای) برای قسمت‌های مختلفی از پی‌گیر هستند. قسمت‌هایی که می‌توانید برای آن‌ها برشمردنی تعریف کنید شامل موارد زیر می‌باشند:

  • دسته‌‌های اسناد: مثلا اسناد «کاربری»، «فنی» و غیره.
  • وضعیت‌های مسئله‌ها: مثلا «جدید»‌،‌ «درحال انجام»، و غیره.
  • فعالیت‌ها (پی‌گیری زمان): مثلا «طراحی»، «توسعه» و غیره.

به عنوان نمونه فعالیت‌ها می‌تواند به دو نوع طراحی و توسعه تقسیم شود. با انتخاب گزینهٔ مقدار جدید می‌توانید برشمردنی جدید تعریف کنید.مثلا می‌توانید تحقیق، مستندسازی و یا هر نوع فعالیت دیگری را به قسمت فعالیت ها اضافه کنید.

برشمردنی‌ها در صورتی که به مسئله، سند یا مورد خاص دیگری نسبت داده نشده باشند می‌توانند به راحتی حذف شوند.

می‌توان یک برشمردنی را در هر دسته به عنوان پیش‌فرض تعیین کرد. اگر هیچ برشمردنی‌ای تعیین نشود آن فعالیت یا سند یا ویژگی مسئله مقدار پیش‌فرضی نخواهد داشت.