در این قسمت تنظیمات اصلی نرم‌افزار در بخش‌های مختلف معرفی می‌شوند:

  • عمومی
  • نمایش
  • احراز هویت
  • پروژه‌ها
  • کاربران
  • پی‌گیری مسئله‌ها
  • آگاه‌سازی‌های رایانامه‌ای
  • رایانامه‌های آمده
  • مخزن‌ها

پیوند‌های مرتبط