امکان محاسبه زمان فعالیت روی هر مساله و ثبت خودکار زمان با باز کردن و بسته شدن آن.

۵ ٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده

یکی از ابزارهای کاربردی پی‌گیر، امکان ثبت زمان و ساعت بر روی هر مسأله است تا بر اساس آن، میزان عملکرد هر یک از اعضای تیم سنجیده  شود. افزونه زمان‌سنج ابزاری است که به کاربران پی‌گیر کمک می‌کند تا خیلی آسان و سریع بتوانند ساعت‌های فعالیت‌ خود را بر روی مساله‌ها ثبت کنند و همانند یک زمان‌سنج (کورنومتر) زمان فعالیت افراد را می‌سنجد و در نهایت با بسته شده مساله، آن را ثبت می‌کند.
فعال‌سازی زمان‌سنج در صفحه‌ی مسأله
لیست زمان‌سنج‌های فعال

تکمیل تنظیمات زمان استفاده‌شده بعد از پایان یک زمان‌سنج