امکان محاسبه زمان فعالیت روی هر مساله و ثبت خودکار زمان با باز کردن و بسته شدن آن.

یکی از ابزارهای کاربردی پی‌گیر، امکان ثبت زمان و ساعت بر روی هر مسأله است تا بر اساس آن، میزان عملکرد هر یک از اعضای تیم سنجیده  شود.

افزونه زمان‌سنج ابزاری است که به کاربران پی‌گیر کمک می‌کند تا خیلی آسان و سریع بتوانند ساعت‌های فعالیت‌ خود را بر روی مساله‌ها ثبت کنند و همانند یک زمان‌سنج (کورنومتر) زمان فعالیت افراد را می‌سنجد و در نهایت با بسته شده مساله، آن را ثبت می‌کند.

۵ ٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده.

امکان محاسبه زمان فعالیت روی هر مساله و ثبت خودکار زمان با باز کردن و بسته شدن آن.

یکی از ابزارهای کاربردی پی‌گیر، امکان ثبت زمان و ساعت بر روی هر مسأله است تا بر اساس آن، میزان عملکرد هر یک از اعضای تیم سنجیده  شود.افزونه زمان‌سنج ابزاری است که به کاربران پی‌گیر کمک می‌کند تا خیلی آسان و سریع بتوانند ساعت‌های فعالیت‌ خود را بر روی مساله‌ها ثبت کنند و همانند یک زمان‌سنج (کورنومتر) زمان فعالیت افراد را می‌سنجد و در نهایت با بسته شده مساله، آن را ثبت می‌کند.
  • تعریف اماکن مختلف موجود در سازمان
  • تعریف نامحدود و پویای مکان های استقرار اموال
  • تعریف مشخصات اختصاصی به هر شرح طبقه
  • ارتباط با سیستم پرسنلی و تشکیلات جهت مشاهده و انتصاب اموال به پرسنل و محل قرار گرفتن اموال
  • امکان جابجایی اموال بین پرسنل
  • امکان ساخت و ایجاد انواع گزارشات و فرم های استاندارد و جدید توسط کاربر بدون نیاز به دانش برنامه نویسی
  • تعریف و محاسبه استهلاک براساس انواع استهلاک
  • آرشیو اموال، خروج اموال از فهرست، تعریف شرکت های بیمه و …
  • جستجوی پیشرفته پرسنل، اموال و محل استقرار
  • ثبت و مشاهده ردپای اموال

برای ثبت دارایی جدید باید نوع دارایی و عنوان آن‌را مشخص کنید.

 وضعیت فعلی دارایی و قیمت آن از متغیر‌های ضروری می‌باشد.

هم‌چنین می‌توانید اسناد و مدارک لازم را پیوست کنید، تحویل‌گیرنده را مشخص کنید و ناظرین را انتخاب کنید.

نمایش دارایی‌ها به ترتیب اولویت شاخص‌های مختلف مربوط به اموال.

مدیریت دسته‌بندی‌های مختلف اموال و دارایی اداره و شرکت.

۵ ٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده.