امکان ثبت برچسب برای مسائل و جستجو و غربال مسائل با برچسب‌ها

۱۵ ٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده

برای دسترسی بهتر کاربران به موضوع مشخصی در مسئله‌ها، می‌توانید از برچسب مسائل استفاده کنید، برچسب‌گذاری راهنمای مناسبی برای کاربران در یافتن مطالب مورد نظرشان در مسئله‌های چندین پروژه‌‌ی مختلف در پی‌گیر است.

برچسب‌ها دسته‌بندی‌های خاص و کوچک‌تر را برای مسئله‌ها ارائه می‌کنند. برای ایجاد ارتباط بین مسئله‌های مختلف می‌توان از برچسب‌گذاری استفاده کرد. هر مسئله می‌توانید یک یا چند برچسب داشته باشد.

به عنوان نمونه، در یک پروژه نرم‌افزاری چنین برچسب‌هایی قابل مشاهده خواهند بود.

برای انجام تنظیماتِ افزونه، از بخش راه‌بری/افزونه‌‌‌‌ها/Peygir Tags وارد تنظیمات شوید.

بخش عمومی

در این بخش می‌توانید نحوه نمایش برچسب‌ها را تنظیم کنید

 مدیریت برچسب‌ها

در این قسمت می‌توانید برچسب‌هایی که تعریف کردید را ویرایش، تلفیق یا حذف کنید.