بوسیله بخش‌های سفارشی می‌توانید فرم‌های سفارشی با بخش‌های متنوع برای هر نوع مساله بسازید. با این افزونه، قالب‌های داده‌ی جدید و پیش‌رفته در اختیار شماست.

۵ ٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده

یکی از اهداف افزونه بخش‌های سفارشی پیشرفته، افزودن قالب‌های مورد نیاز و پیچیده به بخش‌های سفارشی می‌باشد. برای مثال:

 • ساعت
 • مقدار تصادفی
 • شماره سریال
 • مساله (در آینده)
 • پروژه
 • عکس (در آینده)
 • رنگ (در آینده)
 • زمان (در آینده)
 • جدول (در آینده)
 • مکان جغرافیایی (در آینده)
 • تقسیمات کشوری (در آینده)
 • کد QR (در آینده)

قالب ساعت

با افزوده شدن این قالب به قالب‌های بخش‌های سفارشی، کاربران امکان ورود فاصله زمانی (ساعت) را به دو صورت “0.75” و یا “0:45” در بخش‌های سفارشی پیدا می‌کنند. همچنین نمایش آن بخش‌سفارشی متناسب با تنظیمات نمایش ساعت در پی‌گیر خواهد بود. توضیح بیشتر آن که در تنظیمات پی‌گیر [راه‌بری/تنظیمات/نمایش/فاصله زمانی]، راه‌بر می‌تواند نمایش فاصله زمانی را به دو صورت “0.75” و یا “0:45 س” انتخاب کند.

قالب مقدار تصادفی

این قالب، به شما امکان می‌دهد تا بخش‌های سفارشی با مقدار تصادفی را به مسأله‌ها اضافه کنید. مثلا به عنوان یک کاربرد، می‌توانید در هنگام ساخت هر مسأله، یک عبارت تصادفی با عنوان «کد رهگیری» در مسأله ایجاد کنید.

قالب شماره سریال

با این نوع از بخش‌های سفارشی می‌توانید شماره سریال‌هایی با قالب دلخواه ایجاد کنید. مثلا بخش سفارشی «سریال» در مثال زیردر سال ۱۴۰۱، به شکل ۰۱-۰۱، ۰۲-۰۱، ۰۳-۰۱ و به همین ترتیب تولید خواهد شد.

قالب پروژه

با افزوده شدن این قالب به قالب‌های بخش‌های سفارشی، کاربران امکان ورود پروژه در بخش‌های سفارشی مساله، کاربر و … را پیدا می‌کنند. برای مثال می‌توان برای مساله‌ها بخش سفارشی جدیدی از نوع پروژه تعریف کرد (مثلا با عنوان «پروژه مرتبط») و پس از آن کاربران در هنگام ویرایش/ افزودن مساله، می‌توانند این بخش را از بین فهرست پروژه‌های موجود(با حفظ دسترسی)، انتخاب کنند و در قسمت گزارش‌گیری نیز آن را به بخش‌های غربال اضافه کنند.

جداسازی هزارگان

زمانی که تعداد ارقام اعداد بالا می‌رود، خوانایی آن کم می‌شود. برای حل این مشکل از علامت جداسازی هزارگان استفاده می‌شود. در زبان فارسی علامت جداسازی هزارگان «٬» با یونی‌کد «066B» می‌باشد. همچنین برای جداسازی ارقام اعشاری اعداد از ممیز فارسی «٫» با یونی‌کد «066C» استفاده می‌شود. (ISIRI 6219)

در افزونه بخش‌های سفارشی پیش‌رفته امکان فعال‌سازی «جداسازی هزارگان» برای قالب‌های عدد صحیح و عدد اعشار در بخش‌های سفارشی، وجود دارد.