بوسیله بخش‌های سفارشی می‌توانید فرم‌های سفارشی با بخش‌های متنوع برای هر نوع مسئله بسازید. با این افزونه، قالب‌های داده‌ی جدید و پیش‌رفته در اختیار شماست.

۱۰ ٪ قیمت پایه پی‌گیر خریداری‌شده

با استفاده از این افزونه می توانید کنترل بیش تری بر روی بخش‌های سفارشی داشته باشید. مثلا برای بخش‌های سفارشی عددی تنظیمات «جداکننده هزارگان» یا «عبارت محاسباتی» را تعیین کنید. یکی دیگر از اهداف افزونه بخش‌های سفارشی پیشرفته، افزودن قالب‌های مورد نیاز و پیچیده به بخش‌های سفارشی است. برای مثال هم‌اکنون این قالب‌ها در این افزونه پیاده‌سازی شده‌اند:

 • محاسباتی
 • ساعت
 • مقدار تصادفی
 • شماره سریال
 • پروژه
 • مسئله
 • چند بخشی (مثل استان/شهرستان/شهر)

و در ادامه قالب‌هایی شبیه به موارد زیر افزوده خواهند شد:

 • عکس (در آینده)
 • رنگ (در آینده)
 • زمان (در آینده)
 • جدول (در آینده)
 • مکان جغرافیایی (در آینده)
 • تقسیمات کشوری (در آینده)
 • کد QR (در آینده)

محاسباتی (بر اساس فرمولی از بخش‌های سفارشی دیگر)

با استفاده از این نوع از بخش‌های سفارشی می‌توانید برای یک بخش سفارشی عددی (صحیح و اعشاری) یک عبارت محاسباتی بر اساس سایر بخش‌های سفارشی ایجاد کنید. پس از تعیین عبارت محاسباتی، مقادیر این بخش سفارشی به صورت خودکار و بر اساس فرمول تعیین شده محاسبه می‌شوند. در مثال زیر، مقدارِ بخش سفارشی، از حاصل‌ضرب «هزینه» در «ضریب» (که یک بخش سفارشی در پروژه است) محاسبه خواهد شد.

قالب ساعت

با افزوده شدن این قالب به قالب‌های بخش‌های سفارشی، کاربران امکان ورود فاصله زمانی (ساعت) را به دو صورت “0.75” و یا “0:45” در بخش‌های سفارشی پیدا می‌کنند. همچنین نمایش آن بخش‌سفارشی متناسب با تنظیمات نمایش ساعت در پی‌گیر خواهد بود. توضیح بیشتر آن که در تنظیمات پی‌گیر [راه‌بری/تنظیمات/نمایش/فاصله زمانی]، راه‌بر می‌تواند نمایش فاصله زمانی را به دو صورت “0.75” و یا “0:45 س” انتخاب کند.

قالب مقدار تصادفی

این قالب، به شما امکان می‌دهد تا بخش‌های سفارشی با مقدار تصادفی را به مسئله‌ها اضافه کنید. مثلا به عنوان یک کاربرد، می‌توانید در هنگام ساخت هر مسئله، یک عبارت تصادفی با عنوان «کد رهگیری» در مسئله ایجاد کنید.

قالب شماره سریال

با این نوع از بخش‌های سفارشی می‌توانید شماره سریال‌هایی با قالب دلخواه ایجاد کنید. مثلا بخش سفارشی «سریال» در مثال زیردر سال ۱۴۰۱، به شکل ۰۱-۰۱، ۰۲-۰۱، ۰۳-۰۱ و به همین ترتیب تولید خواهد شد.

قالب پروژه

با افزوده شدن این قالب به قالب‌های بخش‌های سفارشی، کاربران امکان ورود پروژه در بخش‌های سفارشی مسئله، کاربر و … را پیدا می‌کنند. برای مثال می‌توان برای مسئله‌ها بخش سفارشی جدیدی از نوع پروژه تعریف کرد (مثلا با عنوان «پروژه مرتبط») و پس از آن کاربران در هنگام ویرایش/ افزودن مسئله، می‌توانند این بخش را از بین فهرست پروژه‌های موجود(با حفظ دسترسی)، انتخاب کنند و در قسمت گزارش‌گیری نیز آن را به بخش‌های غربال اضافه کنند.

قالب مسئله

با این قالب، کاربران امکان ورود مسئله در بخش‌های سفارشی مسئله، کاربر و … را پیدا می‌کنند. برای مثال می‌توان برای مسئله‌ها بخش سفارشی جدیدی از نوع مسئله تعریف کرد (مثلا با عنوان «مسئله‌ی مربوط به پروفایل») و پس از آن کاربران در هنگام ویرایش/ افزودن مسئله، می‌توانند این بخش را از بین فهرست مسئله‌های موجود (با حفظ دسترسی)، انتخاب کنند و در قسمت گزارش‌گیری نیز آن را به بخش‌های غربال اضافه کنند.

همچنین در هنگام تعریف یک بخش سفارشی از نوع مسئله می‌توان، امکان ثبت مسئله‌هایی در همان پروژه، درخت پروژه یا همه پروژه‌ها را مشخص کرد. علاوه بر این می‌توان نوع مسئله‌ای که می‌تواند در این بخش سفارشی ثبت شود را محدود به انواع انتخابی کرد. مثلا تنها مسئله‌هایی از نوع «طراحی» امکان ثبت داشته باشند.

جداسازی هزارگان

زمانی که تعداد ارقام اعداد بالا می‌رود، خوانایی آن کم می‌شود. برای حل این مشکل از علامت جداسازی هزارگان استفاده می‌شود. در زبان فارسی علامت جداسازی هزارگان «٬» با یونی‌کد «066B» می‌باشد. همچنین برای جداسازی ارقام اعشاری اعداد از ممیز فارسی «٫» با یونی‌کد «066C» استفاده می‌شود. (ISIRI 6219)

در افزونه بخش‌های سفارشی پیش‌رفته امکان فعال‌سازی «جداسازی هزارگان» برای قالب‌های عدد صحیح و عدد اعشار در بخش‌های سفارشی، وجود دارد.