پس از ساختن مجموعه‌ای از زمان‌های ثبت‌‌شده از طریق پی‌گیر، صفحه جزئیات ثبت زمان مجموع زمان‌های صرف‌شده برای یک پروژه را نمایش می‌دهد.

به پروژه‌ای مورد نظر وارد شوید. سپس سربرگ «دورنما» را انتخاب کنید. در قسمت چپ صفحه «دورنما» گزینه‌های مختلفی را برای زمان‌های صرف‌شده مشاهده می‌کنید. شما امکان مشاهده جزئیات زمان‌های صرف شده، گزارش‌گیری و یا ثبت زمان را دارید. توجه کنید که قابلیت ‌ثبت زمان ‌فقط زمانی در دست‌رس شما قرار دارد که پیمانه «ثبت زمان» پروژه مورد نظر را فعال کرده باشید.

جزئیات

با انتخاب «جزئیات» می‌توانید فهرستی از زمان‌های ثبت شده در این پروژه را مشاهده نمایید. در جدول نمایش داده شده تاریخ ثبت زمان، کاربر و مسئله‌ای که زمان مربوطه برای آن صرف شده است، نیز نمایش داده می‌شوند. می‌توانید غربال‌های مختلفی را روی این فهرست اعمال کنید. مثلا در شکل زیر زمان‌های ثبت شدهٔ مربوط به کاربر فعلی (علی مددی) در سال جاری نمایش داده شده است.

  • زمان کل: نشان دهندهٔ مجموع زمان‌های فهرست شده در جدول می‌باشد.
  • جدول زمان‌های وارد شده: ستون‌های این جدول قابل تنظیم میباشند. با کلیک بر روی فلشی که کنار قسمت گزینه‌ها قرار دارد، می‌توانید ستون‌های جدول را حذف/اضافه کنید و یا ترتیب آن‌ها را تغییر دهید. در صورت بسته بودن مسئله‌ روی عنوان آن خط کشیده می‌شود.

در صورتی که می‌خواهید زمان‌های ثبت شده برای یک مسئلهٔ خاص را مشاهده کنید، ابتدا به آن مسئله وارد شوید وسپس بر روی عدد ساعتی که روبری عبارت «زمان صرف‌شده» نمایش داده می‌شود، کلیک کنید. صفحهٔ جزئیات زمان‌های صرف شدهٔ مربوط به آن مسئله خاص را مشاهده خواهید کرد.