پیوندهای پی‌گیر

پی‌گیر قابلیت برقراری اتصال میان منابع مختلف مانند مسئله‌ها، صفحات دانش‌نامه، اسناد و … را در اختیار شما قرار می‌دهد. این قابلیت در همه‌ی قسمت‌ها قابل استفاده می‌باشد.

 • پیوند به یک مسئله : #6
 • پیوند به یک یادداشت از مسئله: #6-3

جدول محتویات:

 • برای ایجاد یک جدول محتویات، کافی‌ست عبارت {{toc}} را در هر جایی از متن استفاده کنید. این عبارت در زمان مشاهده، به جدول محتویات همان متن تبدیل می‌شود. اگر بخواهید جدول محتویات به سمت چپ منتقل شود، عبارت را به شکل {{>toc}} تبدیل کنید.

پیوند‌های دانش‌نامه:

 • [[تنظیمات عمومی پی‌گیر]]  پیوند به صفحه‌ای به نام «تنظیمات عمومی پی‌گیر» را نشان می‌دهد: تنظیمات عمومی پی‌گیر
 • [[تنظیمات عمومی پی‌گیر|پیکربندی پی‌گیر]] پیوند به صفحه‌ای به نام «تنظیمات عمومی پی‌گیر» را با متنی متفاوت نشان می‌دهد : پیکربندی پی‌گیر
 • [[راهنمای پی‌گیر#راهنمای کاربری|راهنمای کاربری]] پیوند به عنوان «راهنمای کاربری» در صفحهٔ «راهنمای پی‌گیر» با متنی متفاوت را نشان می‌دهد: راهنمای کاربری

همچنین می‌توانید پیوندی به صفحه‌ای از دانش‌نامه یک پروژه دیگر داشته باشید:

 • [[گلبرگ:راهنمای نصب]] یک پیوند به صفحه‌ای به نام «راهنمای نصب» از پروژه گلبرگ را نشان می‌دهد.
 • [[گلبرگ:]] یک پیوند به صفحه‌ای اصلی دانش‌نامه در پروژه گلبرگ را نشان می‌دهد.

اگر یک پیوند به صفحه‌ای اشاره کند که هنوز موجود نیست، به رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. مانند: صفحهٔ ناموجود

پیوند به اسناد:

 • document#1 پیوند به سند با شناسه 1 را نشان می‌دهد.سند کاربری ۱
 • document:"سند کاربری ۱" پیوند به سند با عنوان «سند کاربری ۱» را نشان می‌دهد. در صورتی که نام سند چند کلمه‌ای باشد باید آن را داخل گیومه قرار دهید. سند کاربری ۱
 • sandbox:document:"سند کاربری ۱" پیوند به سند با عنوان «سند کاربری ۱» از پروژهٔ sandbox را نشان می‌دهد.

پیوند به نسخه‌ها:

 • version#3  پیوند به منزل‌گاهی با شناسه ۳ را نشان می‌دهد.
 • version:1.0.0 پیوند به منزل‌گاهی با نام «1.0.0» را نشان می‌دهد.
 • version:"1.0 beta 2" پیوند به منزل‌گاهی که نام آن چند کلمه‌ای است را داخل گیومه قرار دهید.
 • sandbox:version:1.0.0 پیوند به منزل‌گاهی با نام «1.0.0» از پروژه sandbox را نشان می‌دهد.

پیوند به پیوست‌ها:

در حال حاضر در یک موجودیت (مسئله، انجمن و…) پیوند به پیوست‌های همان موجودیت ممکن است.

 • attachment:file.zip پیوند به پیوست با نام «file.zip» از موجودیت فعلی را نشان می‌دهد.
 • attachment:"file name.zip" پیوند به پیوستی با نام «file name.zip» که چون نام آن چند کلمه‌ای است داخل گیومه قرار داده شده است.

انجمن‌ها:

 • forum#2 پیوند به انجمن با شناسه ۲ را نشان می‌دهد.
 • !forum:"مقایسه کتابخانه‌های گرافیکی" پیوند به انجمن با نام «مقایسهٔ کتابخانه‌های گرافیکی» را نشان می‌دهد که چون نام آن چند کلمه‌ای است داخل گیومه قرار داده شده است.

پیام‌ها:

 • message#11 پیوند به پیام به شمارهٔ ۱۱ در یک انجمن را نشان می‌دهد.

خبرها:

 • !news#1 پیوند به خبر با شناسه ۱ را نشان می‌دهد.
 • !news:"انتشار نسخه ۱.۰" پیوند به خبر با عنوان «انتشار نسخه ۱.۰» را نشان می‌دهد که چون عنوان خبر چند کلمه‌ای است داخل گیومه قرار داده شده است.

پروژه‌ها:

 • project#3 پیوند به یک پروژه با شناسه ۳ را نشان می‌دهد.
 • project:"موتور جستجوی سراج" پیوند به یک پروژه با نام «موتور جستجوی سراج» را نشان می‌دهد که چون چند کلمه‌ای است داخل گیومه قرار داده شده است.

برای خنثی کردن پیوند‌های پی‌گیر می‌توانید یک ! قبل از آن قرار دهید.

پیوند‌های خارجی

آدرس‌های HTTP به طور خودکار به پیوندهای قابل کلیک کردن تبدیل می‌شوند.

 • !https://demo.peygir.com پیوند به پی‌گیر نمایشی را نشان می‌دهد. https://demo.peygir.com
 • !"Peygir web site":http://www.peygir.com
 • !someone@mail.net پیوند به یک آدرس ایمیل را نشان می‌دهد. someone@mail.net
 • !http://www.redmine.org/attachments/7069/Redmine_logo.png(Redmine web site)!:http://www.redmine.org

نکته: می‌توانید در یک صفحه دانش‌نامه از ماکروی {{macro_list}} استفاده کنید تا فهرست همه ماکروها را در خروجی مشاهده کنید 🙂