افزودن یک مسئله جدید

افراد درگیر در پروژه می‌توانند در صورت داشتن دسترسی‌های مربوطه، که توسط راه‌بر پی‌گیر ایجاد می‌شود، یک مسئله جدید ایجاد کنند. یکی از مهم‌ترین مواردی که هنگام ایجاد مسئله جدید وجود دارد، نوع مسئله است. به طور پیش‌فرض در پی‌گیر، سه نوع مسئله قرار داده شده است: ایراد، قابلیت و پشتیبانی. برای توضیح بیشتر به تعریف نوع مسئله مراجعه کنید.

برای ایجاد یک مسئله جدید از منوی +، «مسئله جدید» را انتخاب کنید. برای اینکه بتوانید در یک پروژه مسئله جدید ایجاد کنید باید حداقل یک نوع مسئله را برای آن پروژه انتخاب کرده باشد. نوع مسئله مربوط به این مسئله را انتخاب کنید. به عنوان نمونه مسئله‌ای که در شکل زیر نمایش داده شده از نوع «ساخت و اجرا» می‌باشد. سپس عنوان و توضیح مسئله را وارد کنید. سایر ویژگی ها از جمله اولویت، منزل‌گاه، تاریخ آغاز/سررسید و زمان برآورد شده نیز قابل ویرایش می‌باشند. با انتخاب «ساخت» یک مسئله جدید ساخته می‌شود.

ویرایش مسئله

ویرایش یک مسئله موجود

برای ویرایش یک مسئله موجود، ابتدا در صفحهٔ مربوط به آن مسئله وارد شوید. سپس گزینهٔ «ویرایش» را انتخاب کنید. با توجه به نقش و دسترسی‌های خودتان، می‌توانید محتوای تعدادی از بخش‌های قابل ویرایش مسئله را تغییر دهید. همچنین می‌توانید در فهرست مسئله‌ها بر روی فضای خالی موجود در ستون موضوع هر مسئله‌، گزینه‌های در دسترس برای ویرایش آن مسئله را مشاهده کنید.

ویرایش مسئله

ویرایش توضیح یا موضوع یک مسئله موجود

برای ویرایش توضیح یا موضوع یک مسئله موجود، نقش کاربر مورد نظر باید دسترسی «ویرایش مسئله‌ها» را داشته باشد. برای توضیح بیشتر به نقش‌ها و دسترسی‌ها مراجعه کنید. در صورت نداشتن دسترسی «ویرایش مسئله‌ها»، با انتخاب «ویرایش» کاربر فقط می‌تواند یادداشت جدید به مسئله اضافه کند.