افزودن یک مسأله جدید

افراد درگیر در پروژه می‌توانند در صورت داشتن دسترسی‌های مربوطه، که توسط راه‌بر پی‌گیر ایجاد می‌شود، یک مسأله جدید ایجاد کنند. یکی از مهم‌ترین مواردی که هنگام ایجاد مسأله جدید وجود دارد، نوع مسأله است. به طور پیش‌فرض در پی‌گیر، سه نوع مسأله قرار داده شده است: ایراد، قابلیت و پشتیبانی. برای توضیح بیشتر به تعریف نوع مسأله مراجعه کنید.

برای ایجاد یک مسأله جدید از منوی +، «مسأله جدید» را انتخاب کنید. برای اینکه بتوانید در یک پروژه مسأله جدید ایجاد کنید باید حداقل یک نوع مسأله را برای آن پروژه انتخاب کرده باشد. نوع مسأله مربوط به این مسأله را انتخاب کنید. به عنوان نمونه مسأله‌ای که در شکل زیر نمایش داده شده از نوع «ساخت و اجرا» می‌باشد. سپس عنوان و توضیح مسأله را وارد کنید. سایر ویژگی ها از جمله اولویت، منزل‌گاه، تاریخ آغاز/سررسید و زمان برآورد شده نیز قابل ویرایش می‌باشند. با انتخاب «ساخت» یک مسأله جدید ساخته می‌شود.

ویرایش مسأله

ویرایش یک مسأله موجود

برای ویرایش یک مسأله موجود، ابتدا در صفحهٔ مربوط به آن مسأله وارد شوید. سپس گزینهٔ «ویرایش» را انتخاب کنید. با توجه به نقش و دسترسی‌های خودتان، می‌توانید محتوای تعدادی از بخش‌های قابل ویرایش مسأله را تغییر دهید. همچنین می‌توانید در فهرست مسأله‌ها بر روی فضای خالی موجود در ستون موضوع هر مسأله‌، گزینه‌های در دسترس برای ویرایش آن مسأله را مشاهده کنید.

ویرایش مسأله

ویرایش توضیح یا موضوع یک مسأله موجود

برای ویرایش توضیح یا موضوع یک مسأله موجود، نقش کاربر مورد نظر باید دسترسی «ویرایش مسأله‌ها» را داشته باشد. برای توضیح بیشتر به نقش‌ها و دسترسی‌ها مراجعه کنید. در صورت نداشتن دسترسی «ویرایش مسأله‌ها»، با انتخاب «ویرایش» کاربر فقط می‌تواند یادداشت جدید به مسأله اضافه کند.