مقدمه

زمان‌های ثبت شده توسط کاربران را می‌توان در صفحه زمان، برگه جزئیات مشاهده کرد. اما گاهی لازم است  با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت، از زمان‌های ثبت‌شده، گزارش‌‌های متفاوت تهیه شود.

در صفحه زمان‌ها کاربران می‌توانند زمان‌های ثبت شده را بر اساس دسته‌بندی‌های متفاوت گروه‌بندی و از آن‌ها گزارش‌گیری کنند.

گزارش گیری از زمان‌های صرف شده برای یک پروژه

به پروژه‌ای مورد نظر وارد شوید. سپس سربرگ «دورنما» را انتخاب کنید. در صفحهٔ «دورنما» بخش «پی‌گیری زمان» گزینه‌های مختلفی را برای زمان‌های صرف‌شده مشاهده می‌کنید. شما امکان مشاهده جزئیات زمان‌های صرف شده، گزارش‌گیری و یا ثبت زمان را دارید. توجه کنید که قابلیت ‌ثبت زمان‌ ‌فقط زمانی در دست‌رس شما قرار دارد که ابزار «مدیریت زمان» پروژه مورد نظر را فعال کرده باشید.

گزارش‌گیری

در این قسمت می‌توانید با معیار‌ها مختلفی از زمان‌های صرف شده گزارش تهیه کنید. مانند این‌که هر کابر در هر مسئله چه مقدار زمان صرف کرده است. ریزدانگی گزارش نیز قابل تنظیم است. می‌‌توانید گزارش روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه داشته باشید.

در قمست افزودن می‌توانید دسته‌بندی‌های مورد نظر خود را وارد کنید‌ تا در گزارش اعمال شود. این عمل را می‌توانید تا زمانی انجام دهید که دیگر انتخابی نداشته‌باشید. در مثال زیر، کاربر انتخاب شده است. سپس نوع مسئله  به آن افزوده شده‌است. هر کدام از مواردی که افزوده می‌شود از فهرست آبشاری حذف می‌گردد. زمانی که تعداد آن‌ها به بیشینه انتخاب‌ها رسیده باشد، فهرست آبشاری غیرفعال می‌گردد. با انتخاب دکمه پاک می‌توانید این فرایند را از نو‌ آغاز کنید. در این مثال می‌توانید مجموع زمان‌های صرف‌شده توسط هر کاربر بر روی هر نوع مسئله را به صورت جداگانه در ستون سمت چپ مشاهده کنید.

می‌توانید غربال‌های مختلفی را بر روی زمان‌هایی که از آن‌ها گزارش‌گیری می‌کنید اعمال کنید.

گزارش‌گیر از زمان‌های صرف شده برای یک مسئله

در صورتی که می‌خواهید از زمان‌های صرف‌شده برای یک مسئله خاص گزارش‌گیری کنید، می‌توانید صفحهٔ مسئله‌مورد نظر را باز کرده و بر روی پیوندی که در مقابل عبارت «زمان صرف‌شده»  است و مجموع زمان‌های صرف شده بر روی این مسئله را نشان می‌دهد، کلیک کنید. با این کار به صفحهٔ جزئیات ثبت زمان آن مسئله وارد می‌شوید و می‌توانید گزارش‌گیری کنید.