مقدمه

زمان‌های ثبت شده توسط کاربران پی‌گیر را می‌توان در سطح جزئیات مشاهده کرد. اما گاهی لازم است  با در نظر گرفتن معیارهای متفاوت، از زمان‌های ثبت‌شده، گزارش‌‌های متفاوت تهیه شود.

گزارش زمان‌نویسی امکانی است که به کمک آن کاربران می‌توانند زمان‌های ثبت شده را براساس دسته‌بندی‌های متفاوت گروه‌بندی و از آن‌ها گزارش‌گیری کنند.

گزارش گیری از زمان‌های صرف شده برای یک پروژه

به پروژه‌ای مورد نظر وارد شوید. سپس سربرگ «دورنما» را انتخاب کنید. در قسمت چپ صفحهٔ «دورنما» گزینه‌های مختلفی را برای زمان‌های صرف‌شده مشاهده می‌کنید. شما امکان مشاهده جزئیات زمان‌های صرف شده، گزارش‌گیری و یا زمان‌نویسی را دارید. توجه کنید که قابلیت ‌زمان‌نویسی‌ ‌فقط زمانی در دست‌رس شما قرار دارد که پیمانه «زمان‌نویسی» پروژه مورد نظر را فعال کرده باشید.

 

overviewSpentTime

 

گزارش‌گیری

در این قسمت می‌توانید با معیار‌ها مختلفی از زمان‌های صرف شده گزارش تهیه کنید. مانند این‌که هر کابر در هر مسأله چه مقدار زمان صرف کرده است. ریزدانگی گزارش نیز قابل تنظیم است. می‌‌توانید گزارش روزانه، هفتگی، ماهیانه یا سالیانه داشته باشید.

در قمست افزودن می‌توانید دسته‌بندی‌های مورد نظر خود را وارد کنید‌ تا در گزارش اعمال شود. این عمل را می‌توانید تا زمانی انجام دهید که دیگر انتخابی نداشته‌باشید. در مثال زیر، کاربر انتخاب شده است. سپس مسأله  به آن افزوده شده‌است. هر کدام از مواردی که افزوده می‌شود از فهرست آبشاری حذف می‌گردد. زمانی که تعداد آن‌ها به بیشینه انتخاب‌ها رسیده باشد، فهرست آبشاری غیرفعال می‌گردد. با انتخاب دکمه پاک می‌توانید این فرایند را از نو‌ آغاز کنید. در این مثال می‌توانید مجموع زمان‌های صرف‌شده توسط هر کاربر بر روی هر مسأله را به صورت جداگانه در ستون سمت چپ مشاهده کنید.

می‌توانید غربال‌های مختلفی را بر روی زمان‌هایی که از آن‌ها گزارش‌گیری می‌کنید اعمال کنید.

TimeReportSample

 

گزارش‌گیر از زمان‌های صرف شده برای یک مسأله

در صورتی که می‌خواهید از زمان‌های صرف‌شده برای یک مسأله خاص گزارش‌گیری کنید، می‌توانید صفحهٔ مسأله‌مورد نظر را باز کرده و بر روی پیوندی که در مقابل عبارت «زمان صرف‌شده»  است و مجموع زمان‌های صرف شده بر روی این مسأله را نشان می‌دهد، کلیک کنید. با این کار به صفحهٔ جزئیات زمان‌نویسی آن مسأله وارد می‌شوید و می‌توانید گزارش‌گیری کنید.