راهکار‌ الکترونیکی برای جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در محیط‌های کاری

یکی از راه‌کارهای مهم برای جلوگیری از پیشرفت اپیدمی‌، قرنطینه‌ی خانگی است. در اپیدمی جهانی اخیر کروناویروس، تعدادی از کشورها اقدام به قرنطینه‌ی خانگی شهرها کردند. در کشور ما نیز مسئولان بهداشت کشور، توصیه‌های اکیدی مبنی بر عدم خروج غیرضرور از منزل داشته‌اند. همچنین از مردم خواسته شده تا حد ادامه مطلب…

قبل

ده توصیه‌ مهم بهداشتی جهت پیش‌گیری از انتشار ویروس کرونای جدید در محیط‌های کاری

سعی کنید کمترین تماس فیزیکی را با وسایل،‌ دیوارها و درهای محیط کار خود داشته باشید. تا حد امکان از ظروف اشتراکی مجموعه خود مثل لیوان، قاشق و بشقاب مشترک استفاده نکنید. بهتر است تا هنگام کاهش روند فراگیری کروناویروس، ظروف شخصی خود را به محل کار ببرید. بسیاری از ادامه مطلب…

قبل