در سمت راست نوار بالایی صفحه،  بر روی گزینهٔ «صفحهٔ من» کلیک کنید. در این صفحه می‌توانید چندین دسته از اطلاعات را نمایش دهید. به طور پیش‌فرض، فقط دو دسته از اطلاعات برای نمایش دادن فعال هستند.

 • مسئله‌های واگذار شده به من
  • فهرستی از مسئله‌های واگذار شده به کاربر، از پروژه‌های مختلف به همراه شناسه، نوع مسئله و موضوع آن و هم‌چنین وضعیت آن مسئله نمایش داده می‌شود.
 • مسئله‌های گزارش شده
  • فهرستی از مسئله های گزارش شده توسط کاربر، از پروژه‌های مختلف به همراه شناسه، نوع مسئله و موضوع آن و هم‌چنین وضعیت آن مسئله نمایش داده می‌شود.

هر کاربر می‌تواند «صفحه من» را برای خود سفارشی‌سازی کند و با انتخاب گزینه «سفارشی‌سازی این صفحه‌» می تواند بخش‌های مختلف را به صفحه خود اضافه و یا از آن حذف کند. بخش‌هایی که کاربر می‌تواند به بخش‌های در حال نمایش اضافه کند، عبارتند از:

 • تقویم
  • تقویم هفتگی پروژه‌های مختلف نمایش داده می‌شود.
 • اسناد
  • فهرستی از  آخرین اسناد افزوده شده به پروژه‌های  کاربر نمایش داده می‌شود.
 • آخرین اخبار
  • فهرستی از آخرین اخبار پروژه‌های  کاربر نمایش داده می‌شود.
 • زمان‌های صرف‌شده
  • فهرستی از زمان‌های صرف‌شده و وارد شده در پروژه‌های کاربر در هفت روز گذشته نمایش داده می‌شود.
 • مسئله‌های نظارت‌شده
  • فهرستی از مسئله‌هایی که توسط کاربر نظارت می‌شود، از پروژه‌های مختلف به همراه شناسه، نوع مسئله و موضوع آن و هم‌چنین وضعیت آن مسئله نمایش داده می‌شود.

می‌توان محل قرارگیری «بخش»های مختلف در «صفحه من» را با کشیدن و رها کردن آن‌هاجابه‌جا کرد.

صفحه من