فهرست کناری صفحه که در پی‌گیر با زبان فارسی در سمت چپ قرار دارد، حاوی چندین پیوند به موارد زیر می‌باشد:

 • پیوندهایی به چندین سطح از جستارهای تنظیم‌شده:
  • جستارهای سراسری‌(میان-پروژه‌ای)
   • جستارهای عمومی
   • جستارهای اختصاصی
  • جستارهای پروژه فعلی
   • جستارهای عمومی
   • جستارهای خصوصی
 • بسته به تنظیمات پروژه، یک بخش برنامه‌ریزی نیز نشان می‌دهد که دارای پیوندهایی به موارد زیر است:
  • تقویم
  • نمودار گانت