فهرست کناری صفحه که در پی‌گیر با زبان فارسی در سمت چپ قرار دارد، حاوی چندین پیوند به موارد زیر می‌باشد:

 • یک پیوند سریع به فهرست پیش‌فرض مسأله‌ها (بدون هیچ غربال اعمال‌شده‌ای) که همه مسأله‌های باز را نشان می‌دهد. برای زمانی مفید است که در حال تماشای جستار تنظیم‌شده خود هستید ولی می‌خواهید به فهرست پیش‌فرض برگردید.
 • یک پیوند به خلاصه مسأله، که گزارشی از کلیه مسأله‌های پروژه می‌باشد. (در مقابل، دورنمای پروژه نمایش‌دهنده مرور کلی پروژه در سطح نسخه است.)
 • پیوندهایی به چندین سطح از جستارهای تنظیم‌شده:
  • جستارهای سراسری‌(میان-پروژه‌ای)
   • جستارهای عمومی
   • جستارهای اختصاصی
  • جستارهای پروژه فعلی
   • جستارهای عمومی
   • جستارهای خصوصی
 • بسته به تنظیمات پروژه، یک بخش برنامه‌ریزی نیز نشان می‌دهد که دارای پیوندهایی به موارد زیر است:
  • تقویم
  • نمودار گانت