در جدول مسئله‌ها با کلیک راست بر روی فضای خالی موجود در سلول موضوع یک مسئله، میان‌برهایی برای ویرایش سریع، رونوشت، تغییر اولویت، نظارت و حذف مسئله نمایان می‌شود. با این روش می‌توانید بدون ورود به صفحه مسئلهٔ مورد نظر برخی ویژگی‌های آن را ویرایش کنید.

توجه: بر خارج از پیوند به مسئله، کلیک کنید، وگرنه فهرست پیش‌فرض مرورگر نمایش داده می‌شود.

ویرایش چندین مسئله به صورت هم‌زمان

در فهرست مسئله‌ها، می‌توانید با انتخاب چندین مسئله به صورت هم‌زمان‌ و کلیک راست بر روی یکی از آن‌ها، همه مسئله‌های انتخاب شده را هم‌زمان ویرایش، حذف و یا جابه‌جا کنید. عملکردهای دکمه‌های Ctrl و Shift برای انتخاب‌ هم‌زمان مسئله‌ها فعال است. هم‌چنین با کلیک روی مربع کوچک بالای ستون مسئله‌ها، می‌توانید همه مسئله‌ها را با هم انتخاب کنید.