در جدول مسأله‌ها با کلیک راست بر روی فضای خالی موجود در سلول موضوع یک مسأله، میان‌برهایی برای ویرایش سریع، رونوشت، تغییر اولویت، نظارت و حذف مسأله نمایان می‌شود. با این روش می‌توانید بدون ورود به صفحه مسألهٔ مورد نظر برخی ویژگی‌های آن را ویرایش کنید.

توجه: بر خارج از پیوند به مسأله، کلیک کنید، وگرنه فهرست پیش‌فرض مرورگر نمایش داده می‌شود.

ویرایش چندین مسأله به صورت هم‌زمان

در فهرست مسأله‌ها، می‌توانید با انتخاب چندین مسأله به صورت هم‌زمان‌ و کلیک راست بر روی یکی از آن‌ها، همه مسأله‌های انتخاب شده را هم‌زمان ویرایش، حذف و یا جابه‌جا کنید. عملکردهای دکمه‌های Ctrl و Shift برای انتخاب‌ هم‌زمان مسأله‌ها فعال است. هم‌چنین با کلیک روی مربع کوچک بالای ستون مسأله‌ها، می‌توانید همه مسأله‌ها را با هم انتخاب کنید.