خلاصه مسأله، گزارشی از کلیه مسأله‌ها در سطح پروژه ارائه می‌کند. این گزارش به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود که هر کدام نشان‌دهنده مسأله‌های باز و بسته و کل مسأله‌ها حداقل براساس موارد زیر هستند:

  • پی‌گیر
  • اولویت
  • گمارده
  • نویسنده
  • نسخه
  • دسته

توجه: ممکن است موارد دیگری مانند زیر پروژه هم در صورت وجود، به این بخش‌ها افزوده شود.

issueSummary

پیوندهای اجراشدنی

هر پی‌گیر، اولویت، گمارده، نویسنده، نسخه و دسته، پیوندی به فهرست مسأله‌ها می‌باشد که غربال متناظر با آن روی فهرست اعمال شده است. هم‌چنین، اعداد نمایش‌دهنده تعداد مسأله‌های هر گزارش، پیوندهایی به نمایش‌های متناظر با آن‌ها می‌باشند.

گزارش‌های جزئی

با انتخاب علامت symbol که در جلوی عنوان هر بخش قرار دارد می‌توانید گزارش جزئی تر را مشاهده کنید. بنابراین، نه تنها مسأله‌های باز/بسته/کل را نشان می‌دهد، بلکه جزئیاتی از سایر وضعیت‌های مسأله نیز ارائه می‌کند. می‌توانید در تصویر زیر، جزئیات گزارش نسخه‌ها را ببینید.

 

detailedreport