می‌توانید ترکیبی از غربال‌ها را که معمولا مورد استفاده قرار می‌گیرد به صورت یک جستار ذخیره کنید. با انتخاب این جستار، غربال‌های مورد نظر اعمال می‌شوند. غربال‌های مورد نظر خود را انتخاب کرده و آن را با فشردن علامت ذخیره کنید. در این صورت، صفحه‌ای ظاهر می‌شود که در شکل زیر مشاهده می‌کنید. شما می‌توانید تنظیمات زیر را برای جستار مورد نظر انجام دهید:

  • نام: نامی که به جستار اختصاص می‌دهید در زیر عنوان «جستارهای سفارشی من» در سمت چپ صفحهٔ فهرست مسئله‌ها نمایش داده خواهد شد.
  • آشکار: می‌توانید مشخص کنید که این جستار به چه کسانی نمایش داده شود.
  • برای همهٔ پروژه‌ها: در صورت انتخاب این گزینه، جستار مورد نظر در سایر پروژه‌ها نیز قابل استفاده خواهد بود.
  • ستون‌های پیش‌فرض: در صورت انتخاب، ستون‌هایی که به صورت پیش‌فرض برای فهرست مسئله‌ها نمایش داده می‌شدند، برای نتایج این جستار نیز نمایش داده خواهند شد. در صورت عدم انتخاب این گزینه، دو فهرست از «ستون‌های منتخب» و «ستون‌های موجود» در پایین صفحه ظاهر می‌شوند و شما می‌توانید ستون‌های مورد نیاز خود را به فهرست ستون‌های منتخب اضافه کنید.
  • دسته‌بندی با: در صورت انتخاب یک ویژگی، نتایج جستار با این ویژگی دسته بندی خواهند شد.
  • غربال‌ها: غربال‌های لازم برای این جستار را می‌توانید ویرایش کنید.
  • مرتب سازی: مشخص می‌کند که فهرست نتایج این جستار بر اساس کدام ویژگی و با چه ترتیبی نمایش داده شوند.

با انتخاب گزینهٔ «ذخیره» جستار جدید ذخیره می‌شود.

جستاری که در شکل زیر نشان داده شده «فوری انجام نشده» نام دارد و مسئله‌هایی را غربال می کند که اولویت آن‌ها فوری می باشد و بیش از ۳۰ روز از ایجاد آن‌ها گذشته است ولی زیر ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌اند.

جستارهای ذخیره‌شده در فهرست سمت چپ، تحت عنوان جستارهای سفارشی من قابل مشاهده هستند. بعد از اعمال جستار «فوری انجام نشده» می‌توانید نتایج را  که بر اساس نویسنده دسته‌بندی شده است، مشاهده کنید. برای ویرایش این جستار علامت  را کلیک کنید.