فهرست مسئله‌ها به طور پیش‌فرض مسئله‌های باز را نمایش می‌دهد. می‌توانید با استفاده از «غربال‌ها» و اعمال آن‌ها فهرست را براساس معیارهای دل‌خواه خودتان تنظیم کرده و حالت مورد نظر را ذخیره کنید. از منوی آبشاری «افزودن غربال»، غربال‌های مورد نظر خود را اضافه کنید. سپس مقادیر لازم برای این غربال‌ها را تعیین کنید. زمانی‌که غربال‌ها تنظیم می‌شوند، علامت  را فشرده و فهرست را به‌روز نمایید. حذف غربال‌های اعمال‌شده نیز با فشردن علامت انجام می‌گیرد.

در شکل زیر غربال‌های «وضعیت»، «اولویت» و «به روزشده توسط»  اعمال شده‌اند. مسئله‌های باز با اولویت «زیاد» و «فوری» که توسط «محمد مقیمی» به‌روزشده‌اند را در فهرست مسئله‌ها مشاهده می‌کنید.

هم‌چنین می‌توانید چندین مقدار را هم‌زمان برای یک مورد مشخص انتخاب کنید. برای این کار دکمه را فشار دهید. با گرفتن کلید Shift بر روی گزینه‌های مورد نظر خود کلیک کنید و سپس غربال را با زدن اعمال کنید.