فهرست مسأله‌ها به طور پیش‌فرض مسأله‌های باز را نمایش می‌دهد. می‌توانید با استفاده از «غربال‌ها» و اعمال آن‌ها فهرست را براساس معیارهای دل‌خواه خودتان تنظیم کرده و حالت مورد نظر را ذخیره کنید. از منوی آبشاری «افزودن غربال»، غربال‌های مورد نظر خود را اضافه کنید. سپس مقادیر لازم برای این غربال‌ها را تعیین کنید. زمانی‌که غربال‌ها تنظیم می‌شوند، علامت true را فشرده و فهرست را از به‌روز نمایید. حذف غربال‌های اعمال‌شده نیز با فشردن علامت reload انجام می‌گیرد.

در شکل زیر غربال‌های «وضعیت»، «اولویت» و «به روزشده در»  اعمال شده‌اند. مسأله‌های باز با اولویت فوری که در تاریخ ۱۳۹۴٫۵٫۲۵ به‌روزشده‌اند را در فهرست مسأله‌ها مشاهده می‌کنید.

 

filtersIssue

هم‌چنین می‌توانید چندین مقدار را هم‌زمان برای یک مورد مشخص انتخاب کنید. برای این کار دکمه bullet_toggle_plusرا فشار دهید. با گرفتن کلید Shift بر روی گزینه‌های مورد نظر خود کلیک کنید و سپس غربال را با انتخاب گزینه «انجام» اعمال کنید.

 

multipleValuesFilter