امکان «وارد کردن مسائل» (import) به کاربران کمک می‌کند تا مسأله‌‌‌ها را در قالب فایل CSV به پی‌گیر وارد نمایند. فایل CSV یک فایل متنی‌ست که در هر خط از آن اطلاعات مربوط به یک مسأله، در ستون‌های مختلف نوشته شده است.

به منظور وارد کردن مسائل وارد پروژه مورد نظر شوید و از بخش مسأله‌ها با کلیک بر روی علامت (…)، گزینه وارد کردن مسائل را انتخاب کنید.

در این مرحله فایل CSV مورد نظر را بارگذاری و دکمه بعد را کلیک کنید، سپس جداکننده، بسته‌بندی و کدگذاری فایل (UTF8) را انتخاب کنید.

حالا گزینه بعد را کلیک کنید و بخش‌های مربوطه را وارد کنید.

با توجه به تصویر ذیل می‌توانید بخش‌های مربوط به مسائل، برای مثال الویت را به فوریت و موضوع را به عنوان، در فایل CSV نام گذاری کنید.

و در این مرحله گزینه وارد کردن مسائل را انتخاب و همه مسائل فایل پیوست شده به مسأله‌‌های پروژه مورد نظر اضافه خواهند شد.