امکان «وارد کردن مسائل» (import) به کاربران کمک می‌کند تا مسئله‌‌‌ها را در قالب فایل CSV به پی‌گیر وارد نمایند. فایل CSV یک فایل متنی‌ست که در هر خط از آن اطلاعات مربوط به یک مسئله، در ستون‌های مختلف نوشته شده است.

به منظور وارد کردن مسائل وارد پروژه مورد نظر شوید و از بخش مسئله‌ها با کلیک بر روی علامت (…)، گزینه وارد کردن مسائل را انتخاب کنید.

در این مرحله فایل CSV مورد نظر را بارگذاری و دکمه بعد را کلیک کنید، سپس جداکننده، بسته‌بندی و کدگذاری فایل (UTF8) را انتخاب کنید.

حالا گزینه بعد را کلیک کنید و بخش‌های مربوطه را وارد کنید.

با توجه به تصویر ذیل می‌توانید بخش‌های مربوط به مسائل، برای مثال الویت را به فوریت و موضوع را به عنوان، در فایل CSV نام گذاری کنید.

و در این مرحله گزینه وارد کردن مسائل را انتخاب و همه مسائل فایل پیوست شده به مسئله‌‌های پروژه مورد نظر اضافه خواهند شد.

مسئله پدر

هنگام وارد کردن مسائل، محتوای ستون مسئله پدر می تواند:

  • یک عدد بدون # (به عنوان مثال: 10) => مسئله پدر، دهمین مورد وارد شده خواهد بود.
  • یک عدد با # (به عنوان مثال: #10) => مسئله پدر، مسئله موجود با شناسه 10 خواهد بود.

به عنوان مثال، در جدول زیر، مسئله «الف» دو فرزند «ب» و «ج» دارد. مسئله «ج» به دلیل این‌که سومین مسئله‌ی وارد شده است، پدر مسائل «د» و «ه» خواهد بود و مسئله «و» فرزند چهارمین مسئله یعنی «د» است.

موضوع تاریخ شروع تاریخ پایان پدر
مسئله الف 1/1/2016 12/31/2016
مسئله ب 1/1/2016 12/31/2016 1
مسئله ج 1/1/2016 12/31/2016 1
مسئله د 1/1/2016 12/31/2016 3
مسئله ه 1/1/2016 12/31/2016 3
مسئله و 1/4/2016 12/31/2016 4