ابزار پرونده

در فهرست تنظیمات هر پروژه می‌توانید ابزار پرونده را فعال/غیرفعال کنید.

یک جدول با قابلیت مرتب‌سازی، نمایش‌دهنده جزئیات پرونده‌های بازگذاری شده‌است. درصورتی‌که هنگام بارگذاری پرونده، منزل‌گاهی انتخاب کنید، پرونده شما در زیر منزل‌گاه مورد نظر ثبت می‌شود.

در صفحه پرونده‌ها با انتخاب دکمه «پیوست جدید» می‌توانید هر پرونده‌ای را به پروژه پیوست کنید.