ابزار پرونده

در فهرست تنظیمات هر پروژه می‌توانید ابزار پرونده را فعال/غیرفعال کنید.

یک جدول با قابلیت مرتب‌سازی، نمایش‌دهنده جزئیات پرونده‌های بازگذاری شده‌است. درصورتی‌که هنگام بارگذاری پرونده، نسخه‌ای انتخاب کنید، پرونده شما در زیر نسخه مورد نظر ثبت می‌شود.

در صفحه پرونده‌ها با انتخاب دکمه addsymbolپیوست جدید می‌توانید هر پرونده‌ای را به پروژه پیوست کنید.

ذخیره پرونده‌ها

پرونده‌های بارگذاری‌شده در مسیر /{install dir}/  ذخیره می‌شوند. نام پرونده بارگذاری‌شده با یک شناسه منحصر‌به‌فرد به عنوان پیشوند و براساس مسیر والد خود شناسایی می‌شود.

صفحه پیوست جدید

برای افزودن پرونده جدید، مانند مثال زیر، مقادیر مورد نیاز را وارد کرده و دکمه افزودن را انتخاب نمایید.