در پروژهٔ مورد نظر وارد شوید. سربرگ «خط زمان» را انتخاب کنید.

صفحه خط زمان، تاریخچه کوتاهی از کلیه فعالیت‌های پروژه مورد نظر ارائه می‌کند. این صفحه شامل موارد زیر می‌شود:

 • زمانی که یک مسئله جدید‌ ایجاد شده باشد.
 • زمانی که وضعیت یک مسئله تغییر کرده باشد.
 • زمانی که مسئله موجود به وضعیت بسته تغییر کرده باشد.
 • زمانی که یادداشتی به مسئله‌ای افزوده شده باشد.
 • زمانی که یک مجموعه تغییرات در مخزن ثبت شده باشد.
 • زمانی که یک خبر در بخش خبرها افزوده شده باشد.
 • زمانی که پیامی در بخش انجمن‌ها افزوده شود.
 • زمانی که به پیامی در یک انجمن پاسخ داده‌می‌شود.
 • زمانی که یک صفحه جدید به ویکی افزوده و یا صفحه موجود ویرایش شده باشد.
 • زمانی که یک سند جدید به بخش اسناد افزوده شده باشد.
 • زمانی که در قسمت‌ زمان‌نویسی، زمان‌ صرف‌شدهٔ جدید وارد شده باشد.

بااستفاده از مربع‌های ستون کناری در سمت چپ صفحه،  می‌توانید موارد مورد نظر برای نمایش در بخش فعالیت‌ را انتخاب کنید.

هم‌چنین این قابلیت وجود دارد که زمانی که خارج از پروژه خاصی هستید و فهرست پروژه‌ها را مشاهده می‌کنید، بتوانید با انتخاب گزینه خط زمان کلیه فعالیت‌های همه پروژه‌هایی که در دسترس شما قرار دارند را ببینید.