در پروژهٔ مورد نظر وارد شوید. سربرگ «فعالیت» را انتخاب کنید.

صفحه فعالیت، تاریخچه کوتاهی حداقل از کلیه فعالیت‌های پروژه مورد نظر ارائه می‌کند. این صفحه شامل موارد زیر می‌شود:

 • issueCreatedزمانی که یک مسأله جدید‌(ایراد، قابلیت و …) ایجاد شده باشد.
 • issueStatusChangedزمانی که وضعیت یک مسأله تغییر کرده باشد.
 • issueClosedزمانی که مسأله موجود به وضعیت بسته تغییر کرده باشد.
 • noteToIssueAddedزمانی که یادداشتی به مسأله‌ای افزوده شده باشد.
 • commitedToRepositoryزمانی که یک مجموعه تغییرات در مخزن ثبت شده باشد.
 • newsCreatedزمانی که یک خبر در بخش خبرها افزوده شده باشد.
 • aMessageinForumAddedزمانی که پیامی در بخش انجمن‌ها افزوده شود.
 • replyToMessageInForumزمانی که به پیامی در یک انجمن پاسخ داده‌می‌شود.
 • wikiPageEditedزمانی که یک صفحه جدید به ویکی افزوده و یا صفحه موجود ویرایش شده باشد.
 • documentAddedزمانی که یک سند جدید به بخش اسناد افزوده شده باشد.
 • hoursLoggedزمانی که در قسمت‌ زمان‌نویسی، زمان‌ صرف‌شدهٔ جدید وارد شده باشد.

بااستفاده از مربع‌های ستون کناری در سمت چپ صفحه،  می‌توانید موارد مورد نظر برای نمایش در بخش فعالیت‌ را انتخاب کنید.

 

activitypage

هم‌چنین این قابلیت وجود دارد که زمانی که خارج از پروژه خاصی هستید و فهرست پروژه‌ها را مشاهده می‌کنید، بتوانید با انتخاب گزینه مجموع فعالیت کلیه فعالیت‌های همه پروژه‌هایی که در دسترس شما قرار دارند را ببینید.