از منوی راه‌بری وارد تنظیمات شوید. سربرگ «آگاه‌سازی‌های رایانامه‌ای» را انتخاب کنید. تنظیمات زیر را مشاهده می‌کنید.

 

نشانی فرستندهٔ رایانامه

نشانی مبدأ رایانامه فرستاده شده به کاربر را می‌توانید در این  بخش وارد کنید. این نشانی در قسمت «From» پیام ارسال شده نمایش‌داده‌می‌شود.

 

گیرندگان رایانامه دیده نشوند (BCC)

در صورت انتخاب این گزینه آگاه سازی‌های رایانامه‌ای به صورت BCC ارسال می‌شود و گیرندگان نامه برای دریافت کننده قابل رؤیت نخواهند بود.

 

رایانامه نوشتاری ساده (بدون HTML)

در صورت انتخاب این گزینه ایمیل‌ها به صورت متن ساده (و نه html) ارسال خواهند شد.

 

آگاه‌سازی پیش‌فرض

  • برای هر رویداد در همهٔ پروژه‌ها:
  • تنها برای چیزه‌هایی که ناظر  هستم یا در آن‌ها درگیر هستم:
  • تنها برای چیزهایی که به من واگذار شده :
  • تنها برای چیزهایی که من دارندهٔ آن‌ها هستم:
  • هیچ رویدادی:

 

عمل‌هایی که برای آن‌ها باید رایانامه فرستاده شود را انتخاب کنید

 

سرنویس رایانامه

 

پانویس رایانامه

متنی را که در این قسمت وارد کنید ک در انتهای ایمیل فرستاده شده توسط برنامه متصل میشود.